Pål Augland

Foto: Marta Krakus 2017-10-06

E-postPal(dot)Augland(at)katolsk(dot)no

AUGLAND, Pål

Utdannet Cand.mag. fra Universitetet i Bergen (1998) med fagene filosofi, kristendom og bedriftsøkonomiske emner. Studier i katolsk sosiallære og kirkerett fra Menighetsfakultetet i Oslo i 2011/2012.

1. november 2016 – 31. mai 2017

Menighetssekretær (vikar) i St. Paul menighet, Bergen
1. juni 2017 –
Menighetssekretær i St. Paul menighet, Bergen

Kontakt:Telefon55 21 59 50 (kontor)

av Mats Tande publisert 03.10.2017, sist endret 20.12.2022 - 14:11