Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Pål Bratbak

Pål Bratbak E-post Pal(dot)Bratbak(at)katolsk(dot)no

BRATBAK, Pål André, født 30. mars 1978. Født og oppvokst i Oslo, aktiv i St. Hallvard kirke som ministrant og senere kateket for konfirmanter.

Har ved siden av skole og studier vært engasjert i barne- og ungdomsarbeidet i Norges Unge Katolikker på lokalt og sentralt plan. Høsten 2000-våren 2002 har han tatt historie og arkeologi grunnfag ved Universitetet i Tromsø.

Begynte prestestudier for Oslo katolske bispedømme ved Allen Hall i London høsten 2002.

Innsatt som lektor våren 2004 i Allen Hall. Innsatt som akolytt i mai 2005 i Stavanger av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. Mottok ordinasjonskandidaturet 14. august 2006 av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

1. september 2004 – 1. juli 2005
Ettårig menighetspraksis i St. Svithun menighet i Stavanger
1. juli 2005 –
Studier ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma
20. august 200610. august 2008
Formann i PSP (Pro Scandiæ Populis)
5. januar 2008
Diakonviet i St. Olav domkirke, Oslo (se en bildekarusell)
28. juni 2008
Presteviet i Ris kirke, Oslo (se en bildekarusell)
15. august 20081. september 2010
Prefekt ved St. Eystein presteseminar
15. august 20084. april 2010
Kapellan på Lillehammer (50% stilling)
15. august 2008
Pressekontakt ved informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme (50% stilling)
4. april 20101. september 2011
Sogneadministrator på Lillehammer (50% stilling)
1. september 2010 – 1. september 2013
Viserektor ved St. Eystein presteseminar
1. september 20111. september 2013
Biskoppelig kapellan i Oslo katolske bispedømme
1. september 2011 –
Sekretær i Norsk katolsk bisperåd
18. oktober 2012
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. november 2012 – 1. september 2013
Sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund
1. september 2013 –
Sogneprest i St. Olav domkirkemenighet, Oslo
1. september 2013 –
Rektor i St. Olav domkirke, Oslo

Privat: Adresse Akersveien 12, 0177 Oslo Telefon 22 98 21 65 (kontor), 926 14 590 (mobil) Telefon 22 20 59 40