Philip Caraman


CARAMAN, Philip S.J., født i London, erkebispedømmet Westminster, den 11. august 1911.

Trådte inn i novisatet i jesuittordenen den 10. oktober 1930. Studierte humaniora i Oxford 1932-34 og 1939-42, filosofi ved Heythrop College 1934-37 og teologi ved samme studiested 1942-46.

Viet til subdiakon den 6. september 1945 i Heythrop av koadjutorbiskop Bright av Birmingham og til diakon samme sted av den samme dagen etter. Presteviet den 12. september 1945 i London av erkebiskop (senere kardinal) Bernard Griffin av Westminster.

1965-1968:
Virket i Norge, bodde i bispegården i Akersveien 5 i Oslo
Rundt nyttår 1976:
Kort opphold i picpuspatrenes kommunitet i Trondheim
1976-april 1979:
Sogneprest for St. Olav i Tønsberg

Forlot Oslo katolske bispedømme april 1979.

15. november 1980-12. februar 1981:
Vikar for Mariakirkens menighet i Lillehammer

Flyttet til England 12. februar 1981. Døde den 6. mai 1998. Begravet i London den 27. mai 1998.

Philip Caraman var også en produktiv forfatter, blant annet med en bok om Norge, en rekke bøker om jesuittordenens historie og en biografi om ordenens stifter Ignatius av Loyola.

av Webmaster publisert 09.08.2002, sist endret 09.08.2002 - 19:04