Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Pham Cong Thuan

Pham Cong Thuan E-post Pham(dot)Cong(dot)Thuan(at)katolsk(dot)no

PHAM Cong Thuan, født 23. august 1979. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med utveksling til KU Leuven. Spesialisering i internasjonale forhandlinger.

Har i en lang periode sittet i Norges Unge Katolikkers (NUK) landsstyre som leder for distrikt Vest. Tidligere aktiv i ministrantarbeidet i St. Paul menighet i Bergen, og var en av pådriverne for å starte og arrangere Ministrant-NM.

Gift med Thea 6. oktober 2007. Far til Phillip Ezekiel (født 2008), Isak Nathanael (2009), Jonas Zacharias (2011) og Daniel Jeremiah (2013).

1999 – 2003
Medlem i menighetsrådet i St. Paul menighet, Bergen
2002
Norges representant i Den Internasjonale Liturgigruppen for Verdensungdomsdagene, sammen med Pål Bratbak
25. oktober 2003 – 30. oktober 2005
Fast medlem av arbeidsutvalget i pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
23. november 200311. september 2005
Leder for Norges Unge Katolikker
1. desember 2003 – 2007
Medlem i NUKs Økonomiske utvalg
1. januar 2005 – 31. desember 2005
Representant for NUK i fordelingstuvalget til Idébanken i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
29. august 2005 – 10. mai 2006
Organisasjonskonsulent i Norges Unge Katolikker (vikariat)
2005 – 2009
Fast medlem i styret til Menneskeverd
1. juni 2007 – beskikket 1. januar 2008 -
Økonom i Oslo katolske bispedømme
1. mars 2008 –
Medlem av styret for St. Olav katolske bokhandel
1. august 2008 – 31. juli 2009
Oslo katolske bispedømmes representant i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
23. april 2009 – 26. april 2012
1. varamedlem til styret i Kristen-Norges Innkjøpsfelleskap (KNIF)
5. februar 2010 –
Medlem av finansrådet i Trondheim stift

Kontor: Telefon  23 21 95 20

Privat: Adresse  Tuengen Allé 21b, 0374 Oslo Telefon  990 44 668