N. Penffier (eller Peuffier)


PENFFIER/PEUFFIER, (ukjent fornavn), født i Frankrike, fra bispedømmet Chartres. Ble tilknyttet Nordpolmisjonen.

1866
Kapellan i Tromsø
1866-1867
Vikar i Alta
1867
Vendte tilbake til Frankrike
av Webmaster publisert 11.03.2003, sist endret 11.03.2003 - 00:39