Paulus Pham Huu Y

Paulus Pham Huu YE-post Paul(dot)Y(at)katolsk(dot)no

PHAM, Paulus Huu Y, dr., født 1958 i Da Nang i Vietnam, men oppvokst i Quy Nhon. Teologiutdannelse i Vietnam under vanskelige forhold 1975–1982. Kom til Norge 1988. Studier ved presteseminaret Allen Hall i London 1990–1991. Diakonviet i St. Olav, Oslo den 14. september 1991. Presteviet i St. Olav, Oslo den 4. april 1992 av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.

1991 – 1992
Virket som diakon ved det vietnamesiske pastoralsenter, Oslo
1. oktober 1992 – august 1994
Vikarierende leder for det vietnamesiske pastoralsenter, Oslo
September 1994 – 3. september 1995
Sogneadministrator for St. Ansgar menighet, Kristiansand
1995 – 2005
Medlem av veiledningskomiteen for prestestudenter
3. september 1995 – 31. august 2001
Sogneprest for St. Ansgar menighet, Kristiansand
30. august 2001 – 1. januar 2004
Studier ved Gregoriana i Roma. Master i pastoral teologi, lisensiat i missiologi.
2004 –
Medlem av pensjonskomiteen for prester i OKB
1. januar 20041. september 2006
Landsungdomsprest
9. mai 2004 – 2006
Styremedlem i Caritas Norge
1992–1998, 2003–2007 og 1. januar 20068. oktober 2007
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. januar 20061. november 2007
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme
1. september 20061. september 2015
Sogneprest i Tønsberg (innsatt 17. desember 2006)
17. juni 2009
Doktorgrad i misjonsteologi ved Gregoriana, Roma
7. oktober 2010
Medlem av pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
1. desember 20151. august 2017
Sogneprest i St. Frans menighet i Larvik
1. august 2017
Sogneprest i St. Laurentius menighet i Drammen

Privat: Adresse Cappelens gate 1, 3016 Drammen Telefon 32 83 20 19, 404 00 984 (mobil) Telefax 32 83 20 19

av Webmaster publisert 19.10.2010, sist endret 20.12.2022 - 16:43