Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Piotr Krysztofiak

Piotr Krysztofiak

E-post Piotr(dot)Krysztofiak(at)katolsk(dot)no

KRYSZTOFIAK, Piotr O.P, født 15. juni 1966 i Żnin, Polen (bispedømmet Gniezno).

Master i teologi fra Det pavelige teologiske akademiet i Krakow 1993, og lisensiat i teologi fra Det pavelige teologiske akademiet i Warszawa 1997.

Inntrådt hos dominikanerne i Poznan 15. august 1986, avla foreløbige ordensløfter 8. september 1987 samme sted og de evige løfter 26. april 1992 i Kraków. Diakonviet 3. oktober 1992 i Kraków, og presteviet samme sted 22. mai 1993 av biskop Jan Szkodon.

Har arbeidet som sekretær for den polske bispekonferansen (1994–1998), som sjelesørger og korrespondent for Vatikanradioen i Praha i Tsjekkia (1998–2000), var prior for dominikanerklosteret i Praha (2000–2006) og for dominikanerklosteret i Warszawa (2006–2010). Kom til Norge 26. august 2010.

1. januar 20115. januar 2013
Kapellan i Lunden kloster i Oslo

Forlot Norge og reiste til Polen 5. januar 2013.