Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Piotr Sylwester Pisarek

Piotr Pisarek  (foto: Mats Tande 2012-01-30)E-post Piotr(dot)Pisarek(at)katolsk(dot)no

PISAREK, Piotr Sylwester O.M.I, født 31. desember 1968 i Lubliniec (bispedømmet Gliwice) i Polen. Avla sine første løfter i oblatfedrenes kongregasjon 8. september 1988, og evige løfter 19. september 1992. Diakonviet 21. juni 1993 i Obra (erkebispedømmet Poznań) i Polen og presteviet samme sted 18. juni 1994 av biskop Eugeniusz Juretzko O.M.I. av Yokadouma i Kamerun.

6. desember 1994
Kom til Norge, til Fredrikstad.
Hjelpeprest i Fredrikstad.
10. januar 1996 – 1. januar 1997
Kapellan i alle Østfold-menighetene: Sta. Birgitta (Fredrikstad), Maria (Askim), St. Mikael (Moss), St. Peter (Halden)
1. januar 1997 – 8. september 1999
Sogneadministrator for Mariamenigheten (Askim) og St. Mikael (Moss)
8. september 1999 –
Sogneprest for Mariamenigheten (Askim) og St. Mikael (Moss)
17. oktober 20051. august 2006
Sogneadministrator for St. Birgitta (Fredrikstad)
1. januar 2006 – gjenvalgt 18. oktober 2012
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. november 2007 – gjenvalgt 18. oktober 2012
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme

Privat: Adresse St. Josephs gt. 17, 1606 Fredrikstad Telefon 69 88 96 71 (Askim), 63 25 25 93 (Moss), 69 30 15 25 (Fredrikstad), 901 29 621 (mobil)