Piotr Sylwester Pisarek

Piotr Pisarek  (foto: Mats Tande 2012-01-30)E-post Piotr(dot)Pisarek(at)katolsk(dot)no

PISAREK, Piotr Sylwester O.M.I, født 31. desember 1968 i Lubliniec (bispedømmet Gliwice) i Polen. Avla sine første løfter i oblatfedrenes kongregasjon 8. september 1988, og evige løfter 19. september 1992. Diakonviet 21. juni 1993 i Obra (erkebispedømmet Poznań) i Polen og presteviet samme sted 18. juni 1994 av biskop Eugeniusz Juretzko O.M.I. av Yokadouma i Kamerun.

6. desember 1994
Kom til Norge, til Fredrikstad.
Hjelpeprest i Fredrikstad.
10. januar 1996 – 1. januar 1997
Kapellan i alle Østfold-menighetene: Sta. Birgitta (Fredrikstad), Maria (Askim), St. Mikael (Moss), St. Peter (Halden)
1. januar 1997 – 8. september 1999
Sogneadministrator for Mariamenigheten (Askim) og St. Mikael (Moss)
8. september 1999 –
Sogneprest for Mariamenigheten (Askim) og St. Mikael (Moss)
17. oktober 20051. august 2006
Sogneadministrator for St. Birgitta (Fredrikstad)
1. januar 2006 – gjenvalgt 18. oktober 2012 og 25. oktober 2017 –
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. november 2007 – gjenvalgt 18. oktober 2012 og 25. oktober 2017 –
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme
1. juli 2015
Superior for oblatfedrenes provins i Norge og Sverige

Privat: Adresse St. Josephs gt. 17, 1606 FredrikstadTelefon 63 25 25 93 (Moss), 69 30 15 25 (Fredrikstad), 901 29 621 (mobil)

av Webmaster publisert 04.11.2010, sist endret 09.02.2022 - 12:38