Peter Kristvik Risholm

Peter Kristvik Risholm

RISHOLM, Peter Kristvik, født 1979.

Har lang fartstid som aktiv i Norges Unge Katolikker og har dessuten arbeidet en periode som frivillig innen kirkelig sosialt arbeid i Argentina.

Bachelor i humanistiske fag.

Informasjonskonsulent i Caritas Norge i perioden 26. september 20074. september 2012.

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 16.09.2012 - 02:27