Paweł Piotr Wiech

Paweł Wiech

E-post Pawel(dot)Wiech(at)katolsk(dot)no

WIECH, Paweł Piotr, født 1972 i Rzeszów, Polen. Avga evige løfter hos picpuspatrene (den polske provins) 10. mai 1998 i Polanica Zdrój. Presteviet 29. mai 1999 i erkebispedømmet Wrocław. Magister i teologi og pedagogikk fra det pavelige universitet i Wrocław (1999).

Ankom Norge i februar 2004.

15. april 2004 – 1. februar 2006
Sjelesørger for polsktalende katolikker i Kristiansand, Arendal og Stavanger
1. februar 20061. mai 2008
Kapellan i St. Ansgar menighet, Kristiansand
1. mai 200810. februar 2010
Assistent for den polske sjelesorg i Oslo katolske bispedømme (50% stilling)
1. mai 20081. august 2009
Sogneadministrator i Halden (50% stilling)
1. august 20091. august 2011
Sogneadministrator i St. Teresia menighet, Hønefoss (50% stilling)
10. februar 2010 – gjenutnevnt 1. januar 20111. juni 2011
Koordinator for nasjonalsjelesorgen i Oslo katolske bispedømme (50% stilling)
1. mars 2011
Medlem av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid
1. juni 20111. juli 2014/27. april 2015
Biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme
1. juni 2011 – gjenutnevnt 18. oktober 20121. juli 2014
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
18. oktober 20121. juli 2014
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme
1. september 20131. juli 2014
Ansvarlig prest for St. Thomas kapelldistrikt, Valdres
1. september 20131. juli 2014
Sogneadministrator i St. Teresia menighet, Hønefoss
1. september 2014 – 1. august 2015
Sabbatsår i Polen
2. juni 2015
Licentiatsgrad i dogmatikk fra Papieski Wydzial Teologiczny i Wrocław
15. september 20151. september 2016
Kapellan i St. Johannes menighet i Oslo (80 %) og i Sta. Clara menighet, Kongsvinger (20 %) 
1. september 2016 – 1. september 2017
Kapellan i St. Gudmund menighet, Jessheim
1. september 2016 – 1. september 2017
Hjelpeprest ved Sta. Clara menighet i Kongsvinger og St. Johannes menighet i Oslo
April 2017 – 27. april 2022
Medlem av Oslo katolske bispedømmes økumeniske kommisjon
1. september 2017 – 1. september 2020
Sogneadministrator i Sta. Clara menighet i Kongsvinger
29. mai 2018
Inkardinert i Oslo katolske bispedømme
1. september 2020 – 6. juni 2021
Sogneadministrator i St. Josef menighet i Haugesund
6. juni 2021 – 
Sogneprest i St. Josef menighet i Haugesund

Privat: Adresse Haraldsgt. 21, 5528 Haugesund

av Webmaster publisert 25.09.2010, sist endret 02.04.2024 - 16:28