Quyen-Di Phan

Quyen-Di Phan

E-postQuyenDi(dot)Phan(at)caritas(dot)no

PHAN, Quyen-Di.

Quyen-Di er født og opp­vokst i Trond­heim, der hun tok sin bachel­or­grad. Flyttet til Oslo 2014 for å ta en mas­ter i sosio­logi.

Hun har vært aktiv i det katolske barne- og ung­doms­ar­bei­det siden 2004, først gjen­nom ung­doms­la­get i Trond­heim og der­etter gjen­nom ulike verv i Nor­ges Unge Kato­lik­ker i Oslo.

Job­ber som pro­sjekt­med­ar­bei­der i Cari­tas Norge, og har vært barne- og ung­doms­ar­bei­der og kate­ke­se­ko­or­di­na­tor i St. Johan­nes menighet på del­tid.

av Mats Tande publisert 02.11.2014, sist endret 02.07.2015 - 12:43