Rolf K. Pahle Bowitz

Rolf Bowitz (foto: Peter Tálos) E-post Rolf(dot)Bowitz(at)katolsk(dot)no

BOWITZ, Rolf Kolbjørn Pahle, født 24. januar 1950 i Bergen, bispedømmet Oslo, presteviet 29. november 1986 i Oslo av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.

Desember 1986 – august 1987
Kapellan i St. Olav Domkirke, Oslo
September 1987 – 1. september 1991
Kapellan i St. Paul, Bergen (og i en periode vikar for norddelen av Haugesund menighet, inntil mai 1990)
1. september 1991 – 1. september 1993
Medlem av pastoralteamet for St. Paul menighet, Bergen
1. september 1993 – september 1994
Kapellan i St. Paul, Bergen
1. oktober 1994 – 10. august 1996
Ungdomsprest (UNKF, deltid)
1. oktober 1994 – 10. august 1996
Kapellan i St. Olav domkirke, Oslo (deltid)
1. september 1996 – 1. september 1997
Medlem av pastoralteamet for St. Svithun menighet, Stavanger
1. januar 1997 – 11. mai 1997
Medansvarlig for søndre del av menigheten i Haugesund (pastoralteamets ansvar)
11. mai 1997 – 1. oktober 1998
Sogneadministrator for Haugesund (med unntak av nordre del, som ble betjent fra Bergen)
11. mai 1997 – 7. oktober 2012
Sogneprest for St. Svithun menighet, Stavanger
8. oktober 200718. oktober 2012
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme

Privat: Adresse  Trekanten Bo og omsorgssenter, Erling Skjalgssons allé 12, 4009 Stavanger Telefon  920 85 030

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 23.01.2017 - 21:42