Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Rolf K. Pahle Bowitz

Rolf Bowitz (foto: Peter Tálos) E-post Rolf(dot)Bowitz(at)katolsk(dot)no

BOWITZ, Rolf Kolbjørn Pahle, født 24. januar 1950 i Bergen, bispedømmet Oslo, presteviet 29. november 1986 i Oslo av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.

Desember 1986 – august 1987
Kapellan i St. Olav Domkirke, Oslo
September 1987 – 1. september 1991
Kapellan i St. Paul, Bergen (og i en periode vikar for norddelen av Haugesund menighet, inntil mai 1990)
1. september 1991 – 1. september 1993
Medlem av pastoralteamet for St. Paul menighet, Bergen
1. september 1993 – september 1994
Kapellan i St. Paul, Bergen
1. oktober 1994 – 10. august 1996
Ungdomsprest (UNKF, deltid)
1. oktober 1994 – 10. august 1996
Kapellan i St. Olav domkirke, Oslo (deltid)
1. september 1996 – 1. september 1997
Medlem av pastoralteamet for St. Svithun menighet, Stavanger
1. januar 1997 – 11. mai 1997
Medansvarlig for søndre del av menigheten i Haugesund (pastoralteamets ansvar)
11. mai 1997 – 1. oktober 1998
Sogneadministrator for Haugesund (med unntak av nordre del, som ble betjent fra Bergen)
11. mai 1997 – 7. oktober 2012
Sogneprest for St. Svithun menighet, Stavanger
8. oktober 200718. oktober 2012
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme

Privat: Adresse Engelsminnegt. 16B, L705, 4008 Stavanger Telefon  920 85 030