Ralph Brown

Ralph Brown BROWN, Ralph JCD, født den 30. juni 1931 i Warsenaar ved Haag i Nederland.

Trådte inn i Allen Hall presteseminar høsten 1953 og ble presteviet den 23. mai 1959 i katedralen i Westminster av kardinal Godfrey. Samme høst begynte han kirkerettslige studier i Roma. Han tok doktorgraden Cum Laude i juni 1963 med tesen "The Presumption of Innocence in the Criminal Laws of the Church".

Han har hatt mange oppgaver i årenes løp. 1971-76 var han official i Westminster og 1977-2000 var han generalvikar i erkebispedømmet. I tillegg har han hatt mange verv innenfor kirkerettslig arbeide i England og Irland. Han har skrevet en viktig bok om annulering av ekteskap og har vært utgiver av tidsskrifter. I de senere år har han mottatt en rekke æresbevisninger.

1. september 2006 – gjenutnevnt 1. september 2011
Official og dommer ved tribunalet i Oslo katolske bispedømme
19. oktober 2007 – gjenutnevnt 18. oktober 2012
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. november 2007 – gjenutnevnt 18. oktober 2012
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme

Døde 6. januar 2014, 82 år gammel.

av Webmaster publisert 26.10.2007, sist endret 07.01.2014 - 13:57