Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Ronald Hölscher


Ronald Hölscher. Foto: Frøydis Gustavsen, november 2008

HÖLSCHER, Ronald O.F.M, født i Amsterdam (bispedømmet Haarlem), Nederland den 14. januar 1928, presteviet i Weert, Nederland den 11. mars 1956. Kom til Norge den 4. august 1958.

1958
Kort vikariat i St. Paul, Bergen
1958-3. desember 1967
I Kristiansand, først som kapellan, de siste årene som sogneprest
21. januar 1968-30. september 1984
Kapellan i St. Hallvard, Oslo
30. september 1984-14. september 1994
Moderator for pastoralteamet i St. Hallvard, Oslo
14. september 1994-juli 1996
Medlem pastoralteamet i St. Hallvard
Juli 1996-11. januar 1998
Moderator for pastoralteamet i St. Hallvard
11. januar 1998-3. juli 2000
Tilknyttet sjelesorgen i St. Hallvard
3. juli 2000
Flyttet fra fransiskanernes kommunitet i St. Hallvard, til St. Josephsøstrenes hjem på Grefsen i Oslo.
11. mars 2006
50-årsjubileum som prest

Forlot Norge 1. august 2007 etter nesten 50 års tjeneste i landet.

Døde 24. januar 2009 kl. 14.00 i sitt kloster i Weert, Nederland, etter kort tids dødsleie. Han begraves fra sitt Minder Broeder kloster i Weert, fredag 30. januar kl. 14.30.