Ronny Michelsen


Ronny Michelsen E-post Rektor(at)StPaul(dot)no

MICHELSEN, Ronny, født 1954.

DH-kandidat (linje for kristendomskunnskap og menighetsarbeid) fra Volda (1976), og han har allmennlærerutdanning fra Elverum 1979. Han har syv måneders studie og praksis i Australia i migrasjonspedagogikk. Han har hovedfag i pedagogikk fra Norsk Lærerakademi 1996, lektor med tittelen cand.polit.

Med noen kortere permisjoner, har han vært tilsatt ved St. Paul skole, Bergen, siden 1981.

Michelsen har tidligere arbeidserfaring fra Sjømannskirken og fra kommunal skole. I tilknytning til arbeidet på St. Paul, har han hatt deltidsstillinger som øvingslærer og lærer i pedagogikk ved Høyskolen i Bergen.

Ronny Michelsen ble medlem av St. Paul menighet i 1987.

Rektor ved St. Paul skole fra 1. august 2009.

av Webmaster publisert 02.04.2009, sist endret 19.06.2018 - 15:41