Halloween – en kristen fest?

Hva er egentlig opprinnelsen til Halloween?

Les mer
 

Stig-Arne Nilsen

NILSEN, Stig-Arne, menighetsmedarbeider i St. Olav domkirkemenighet, Oslo, 1995–2014.