Stig-Arne Nilsen

NILSEN, Stig-Arne, menighetsmedarbeider i St. Olav domkirkemenighet, Oslo, 1995–2014.

av Webmaster publisert 24.02.2004, sist endret 22.08.2014 - 17:11