Sindre-Jacob Bostad

Foto: Mats Tande 2019-11-15

E-post Sindre(dot)Bostad(at)katolsk(dot)no

BOSTAD, Sindre-Jacob

Permanent diakon i Oslo katolske bispedømme.

Økonom for Oslo katolske bispedømme.

Moderator for Tribunalets sekretariat.

Medlem av Fagetisk råd i Oslo katolske bispedømme.

Koordinator for Missio Norge.

 

Kontakt:Telefon 23 21 95 88 Telefon 23 21 95 12 

av Mats Tande publisert 30.06.2011, sist endret 15.11.2019 - 12:56