Sindre-Jacob Bostad

Sindre Bostad (Foto: Mats Tande 2012-01-08) E-post Sindre(dot)Bostad(at)katolsk(dot)no

BOSTAD, Sindre-Jacob, født 8. november 1952.

Permanent diakon i Oslo katolske bispedømme.

6. januar 2011
Innsatt som lektor (St. Olav domkirke, Oslo)
29. juni 2011
Innsatt som akolytt (St. Olav domkirke, Oslo)
8. januar 2012
Diakonviet av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. i St. Olav domkirke, Oslo (bilder)
Diakon i St. Olav domkirkemenighet, Oslo
1. mai 2013
Medlem av Fagetisk råd i Oslo katolske bispedømme
1. januar 2014 –
Koordinator for Missio Norge
Desember 20161. januar 2018
Fungerende økonom for Oslo katolske bispedømme
1. januar 2018
Økonom for Oslo katolske bispedømme
1. februar 2018 –
Moderator for Tribunalets sekretariat

Privat: Adresse  Åsstubben 52, 0381 OsloTelefon 905 42 238

av Mats Tande publisert 30.06.2011, sist endret 03.02.2018 - 17:19