Sigurd Hareide

Sigurd Hareide har en egen blogg

Sigurd HareideE-post Sigurd(dot)Hareide(at)katolsk(dot)no

HAREIDE, Sigurd, født i Molde i 1972. Oppvokst i Mandal, opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap 29. september 2002 i St. Eystein menighet, Bodø. Bor på Nøtterøy, tilhører St. Olav menighet i Tønsberg, er gift og har fire barn.

Arbeidet i deltidsstilling (50 %) som informasjonsmedarbeider i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme 1. september 2004 til 1. september 2005. Var stipendiat i kirkehistorie med Det teologiske Menighetsfakultet fra 2006 til 2011.

Arbeider i dag som høgskolelektor i KRLE ved Høgskolen i Sørøst-Norge.  

Frivillige kirkelige verv

15. januar 2007 – gjenutnevnt 21. november 2014 –
Kirkelig assistent i St. Olav menighet i Tønsberg
1. september 2016
Medlem av den Norsk katolsk bisperåds liturgikommisjon

Privat: Telefon  975 21 845

av Webmaster publisert 01.09.2008, sist endret 30.05.2017 - 13:32