Susanne A. Kjekshus Koch


Susanne Kjekshus Koch Susanne A. Kjekshus Koch er født 29. juni 1969 i Oslo. Hun er cand. philol. med kristendom hovedfag fra Universitetet i Oslo, 1996.

Fra april 1996 til oktober 1999 var hun ansatt ved Kateketisk senter i Oslo katolske bispedømme. Hun arbeidet så som medarbeider og redaksjonssekretær ved Informasjonstjenesten frem til 13. mars 2001. Det siste året ved Informasjonstjenesten var hun biskopens pressetalsmann.

Fra mars 2001 til mars 2003 var hun informasjonskonsulent og redaktør ved Fagsenteret for kjøtt. Fra april 2003 til juli 2005 var hun ansatt som nettlærings- og webkommunikasjonsrådgiver på Teologisk fakultet på Universitetet i Oslo.

Hun arbeider nå ved Universitetets senter for informasjonsteknologi i Gruppe for digitale medier i læring.

Hun er også medredaktør av nettstedet www.pandia.com.

av Webmaster publisert 09.10.2006, sist endret 09.10.2006 - 12:43