Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Sigurd Markussen

Sigurd Markussen E-post Sigurd(dot)Markussen(at)katolsk(dot)no

MARKUSSEN, Sigurd STL, født 3. oktober 1966 i Oslo, diakonviet 12. august 1995 i Oslo, presteviet 10. august 1996 i Oslo av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.

10. august 1996 – 30. september 1998
Kapellan i St. Olav, Oslo
10. august 1996 – 31. desember 2000
Ungdomsprest for Unge Norske Katolikkers Forbund (nå Norges Unge Katolikker)
1. oktober 1998 – 30. juni 2004
Sogneadministrator i Haugesund
1. juli 20041. september 2008
Sogneprest i Arendal
1. januar 2006 – gjenvalgt 8. oktober 200718. oktober 2012
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. januar 2006 – gjenvalgt 1. november 200718. oktober 2012
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme
12. mai 2006 – (permisjon 1. august 2012 til 31. juli 2014)
Styremedlem i Caritas Norge
13. mars 2007 – 13. mars 2012
Varamedlem i styret for St. Eystein presteseminar
1. september 2008 – 1. september 2014
Sogneprest i St. Hallvard menighet, Oslo
1. august 2012 – 1. august 2014
Studiepermisjon
25. september 2012 – 1. januar 2013
Viserektor pro tempore på Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo, Vatikanet
1. januar 2013 – 24. juni 2014
Viserektor på Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo, Vatikanet
16. juni 2014
Fullført lisensiatsgrad (STL) i dogmatisk teologi
2. september 2014
Generalvikar i Tromsø stift
1. november 2014
Økonom i Tromsø stift

Privat: Adresse Sommerfeldts gate 57A, 9009 Tromsø Adresse Postboks 132, 9252 Tromsø Telefon  922 58 480