Silvestro Moriga


MORIGA, Silvestro. Født i Italia. Kom til Tromsø i 1862. Han kunne ikke fremvise dokumentasjon som bekreftet hans prestevielse eller at hans biskop hadde fristilt ham for virke i Nordpolmisjonen. Men han virket likevel et år som kapellan i Tromsø. Men da han heller ikke etter et år hadde klart å skaffe til veie de ønskede papirer, ble han i 1868 sendt tilbake til sin biskop av prefekt Bernard.

av Webmaster publisert 10.03.2003, sist endret 10.03.2003 - 13:27