Ståle Wilhelmsen


Ståle Wilhelmsen E-post Stale(dot)Wilhelmsen(at)katolsk(dot)no

WILHELMSEN, Ståle, født 31. august 1979. Konverterte til Den katolske kirke sommeren 2004.

Master i teologi ved Menighetsfakultetet. Har også studert ved NTNU (musikk grunnfag, kristendom mellomfag, og emner i gresk og latin) og Det pavelige universitet Gregoriana.

Han har vært aktiv i Norges Unge Katolikker (NUK) på lokalt plan i Oslo og har vært kursholder i Ledertreningsutvalgets bibelkurs (siden høsten 2006). Han har også vært leder på påskeleir og sitter i Credimus-redaksjonen.

Organisasjonskonsulent i NUK 30. januar 2007 - 30. november 2009.

av Webmaster publisert 10.09.2010, sist endret 25.09.2011 - 16:28