Thale Kermit


KERMIT, Thale, født 1975, opprinnelig fra Bergen.

Tilknyttet Caritas Norge fra 1. januar 2000 til 1. oktober 2006. Fast ansatt som programkoordinator 1. april 2002. Permisjon fra juli 2002-sommeren 2003, samt 1. november 2004-1. november 2005.

Thale har vært med i Norges Unge Katolikker ganske lenge både på lokalt og sentralt plan. I perioden 1996-1998 var hun tillitsvalgt i NUK sitt arbeidsutvalg, hvor hun det siste året satt som nestleder av organisasjonen. Var i 1999 ansatt i NUK som organisasjonsekretær.

Utdannet Cand.Scient i botanisk økologi ved Norges Landbrukshøgskole. Hovedfagsoppgaven ble levert inn sommeren 1998, hvoretter hun reiste til Canada for å studere et semester ved University of British Columbia.

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 29.05.2010 - 13:36