Therese Skaar

Therese Skaar

SKAAR, Therese, født 17. april 1984 i Levanger.

Utdannelse fra Høyskolen i Oslo innen Drama og teaterkommunikasjon samt kristendomskunnskap fra Menighetsfakultetet.

Arbeidserfaring også fra Misjonsalliansen i Ecuador og som kirketjener i Holmenkollen kapell og Ris kirke.

1. februar 2009 – 31. juli 2012
Barne- og ungdomskonsulent i St. Hallvard menighet, Oslo (50% stilling)
1. september 2013 – 31. august 2014
Prosjektkonsulent i pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme
av Webmaster publisert 08.06.2010, sist endret 25.10.2018 - 15:02