Thea Tande-Pham

Thea TandeTANDE-PHAM, Thea, født 19. desember 1982 i Trondheim.

Aktiv i ungdomslag i Trondheim og i Oslo, som leder på leirer i regi av Norges Unge Katolikker (NUK).

Har expil, exfac, grunnfag i drama og mellomfag i fortellerkunst. Lærerutdannet ved Oslo Lærerhøgskole. Fra 1. august 2010 ansatt som lærer ved St. Sunniva skole, Oslo.

Gift med Thuan 6. oktober 2007, datter av Lena, niese av Claes og Mats. Mor til Phillip Ezekiel (født 2008), Isak Nathanael (2009), Jonas Zacharias (2011) og Daniel Jeremiah (2013).

23. november 2003 – 26. september 2004
Medlem av NUKs arbeidsutvalg
23. november 2003 – 30. september 2005
Medlem av NUKs Ressursgruppe, som støtter menighetsbasert aktivitet
1. januar 2004 – desember 2010
Redaksjonsmedarbeider i Q (Katolsk ungdom), ungdomsblad utgitt av NUK
2004 – 2007 (permisjon fra 1. september 2006)
Deltidsansatt i St. Olav menighet i Oslo med ansvar for bl.a. søndagsskole, ungdomslag og konfirmanter
1. januar 2005 – juni 2006
Redaksjonsmedarbeider i Arken, barneblad utgitt av NUK
av Webmaster publisert 15.07.2010, sist endret 25.10.2018 - 15:10