Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Wojciech Egiert

prest 14.06.1970 Kazimierz Biskupi

E-post Wojciech(dot)Egiert(at)katolsk(dot)no

EGIERT, Wojciech, født 4. april 1941 i Rychwał, bispedømmet Włocławek (Polen), tonsurert 20. november 1968 i Włocławek, diakonviet 12. mars 1970 i Ląd og presteviet 14. juni 1970 i Kazimierz Biskupi, bispedømmet Włocławek. Kom til Norge høsten 1985.

1987 – mars 1988
Kapellan i Vår Frue menighet, Tromsø
Mars 1988 – høsten 1993
Sogneprest i Tromsø
Høsten 1993 –
Sogneprest i St. Mikael, Hammerfest (permisjon under sabbatsår utenlands 1999)
1. september 2008 –
Pønitentiar i Tromsø stift
28. august 2010
Uttrådt fra kongregasjonen Misjonærene av Den hellige familie
30. august 2010
Inkardinert i Tromsø stift

Privat: Adresse  Strandgata 27, 9600 Hammerfest Telefon  78 41 14 47, mobil 41 55 65 80