Wojciech Egiert

prest 14.06.1970 Kazimierz Biskupi

E-post Wojciech(dot)Egiert(at)katolsk(dot)no

EGIERT, Wojciech, født 4. april 1941 i Rychwał, bispedømmet Włocławek (Polen), tonsurert 20. november 1968 i Włocławek, diakonviet 12. mars 1970 i Ląd og presteviet 14. juni 1970 i Kazimierz Biskupi, bispedømmet Włocławek. Kom til Norge høsten 1985.

1987 – mars 1988
Kapellan i Vår Frue menighet, Tromsø
Mars 1988 – høsten 1993
Sogneprest i Tromsø
Høsten 1993 –
Sogneprest i St. Mikael, Hammerfest (permisjon under sabbatsår utenlands 1999)
1. september 2008 –
Pønitentiar i Tromsø stift
28. august 2010
Uttrådt fra kongregasjonen Misjonærene av Den hellige familie
30. august 2010
Inkardinert i Tromsø stift

Privat: Adresse  Strandgata 27, 9600 Hammerfest Telefon  78 41 14 47, mobil 41 55 65 80