Ceas Zdzislaw Chmiel

CHMIEL, Ceas Zdzislaw, tidligere M.S.F., født i Sanka (erkebispedømmet Kraków) i Polen den 26. september 1958. Presteviet i Kazimierz Biskupi (bispedømmet Wloclawek) i Polen den 14. juni 1984. Kom til Norge 9. november 1985.

1985-1988
Bosatt i M.S.F.-fedrenes kommunitet i Tromsø
1987-1988
Kapellan i Tromsø
1987-1990
Distriktsungdomsprest for Tromsø Stift
1987-1988
Administrator i Harstad, men under en annen ansvarshavende prest (R. Artz)
1988-sommeren 1990
Konstituert sogneprest (sogneadministrator) i Tromsø

Flyttet til Canada sommeren 1990 og er blitt sekularprest, inkardinert i erkebispedømmet Winnipeg.

Adresse  608-77 Edmonton Street, Winnipeg, Manitoba, Canada Telefon  (+1) 204-956-0778

av Webmaster publisert 22.07.2009, sist endret 10.11.2017 - 00:15