ABRIL Y CASTELLÓ Santos (1935- )

nullKardinaldiakon, erkeprest emeritus av Santa Maria Maggiore (2011-16)

Født: Santos Abril y Castelló ble født den 21. september 1935 i Alfambra i bispedømmet Teruel i regionen Aragón i Spania.

Prest: Han ble presteviet den 19. mars 1960 og inkardinert i Teruel. I 1967 begynte han sin tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps. Han har vært stasjonert i Pakistan og Tyrkia og ved Statssekretariatet i Vatikanet.

Biskop: Han ble den 29. april 1985 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til erkebiskop og til apostolisk nuntius i Bolivia. Han ble den 2. oktober 1989 utnevnt til pro-nuntius i Kamerun, Gabon og Ekvatorial-Guinea. Han ble den 24. februar 1996 utnevnt til apostolisk nuntius i Jugoslavia og den 4. mars 2000 utnevnt til apostolisk nuntius i Argentina. Han ble den 9. april 2003 utnevnt til apostolisk nuntius i Slovenia og i Bosnia-Hercegovina, og den 12. april 2003 ble han også utnevnt til nuntius i Makedonia. Han ble pensjonert høsten 2010 ved fylte 75 år.

Hans siste diplomatiske oppdrag var å gripe inn etter anmoding fra paven i striden mellom et kroatisk bispedømme og italienske benediktinere om eiendommene til det kroatiske klosteret Dajla. Castelló skrev i stedet for biskopen av Porec-Pula under et dokument som tilkjente ordenen eiendommene. Den egentlig ansvarlige biskopen Ivan Milovan, som kort etter ble de facto avsatt ved hjelp av innsettelsen av en koadjutor-biskop, avviste dette og utløste dermed en skandale.

Den 22. januar 2011 utnevnte pave Benedikt XVI ham til ny vise-camerlengo i Kirken, et embete han hadde til den 23. juli 2012. Den 21. november utnevnte pave Benedikt XVI erkebiskop Santos Abril y Castelló (76)  til ny erkeprest for den pavelige basilika Santa Maria Maggiore. Han etterfulgte den amerikanske kardinal Bernard Francis Law (80), som har hatt dette embetet siden 2004 og som fylte åtti år den 4. november.

Embetet som erkeprest av en av de fire pavelige basilikaene i Roma er først og fremst en utmerkelse til eldre og fortjenestefulle prelater. Santa Maria Maggiore er en av Romas fire hovedkirker, de andre er Lateranbasilikaen eller St. Johannes i Lateranet (San Giovanni in Laterano), St. Peterskirken (San Pietro in Vaticano) og St. Paulus utenfor Murene (San Paolo fuori le Mura). Santa Maria Maggiore er den eneste av dem som har beholdt sin opprinnelige struktur, selv om den har blitt svært utsmykket i århundrenes løp. Den er tradisjonelt nært forbundet med Spania, og dit brakte man det første gullet fra Amerika og forgylte kirkens tak med det. Kirken ble bygd mellom 432 og 440 over ruinene av en tidligere kirke etter konsilet i Efesos i 431, som erklærte Maria som Guds mor (Theotókos).

Disse fire kirkene er utstyrt med spesielle privilegier og ble inntil nylig ble kalt Romas «patriarkalbasilikaer». Men i desember 2006 ble det offentliggjort at de heretter skal kalles «pavebasilikaer». Endringen kommer etter at pave Benedikt XVI i begynnelsen av 2006 ga avkall på tittelen som «Vestens patriark», som hadde vært i bruk siden pave Theodor Is pontifikat (643-49). Ved siden av disse fire kirkene er det bare to andre i hele verden som har tittelen Basilicae maiores, nemlig San Francesco og Santa Maria degli Angeli i Assisi.

Erkeprestene er i pavens navn ansvarlige for liturgien i sin basilika. De har det privilegiet å feire messe i de fire pavelige basilikaene uten uttrykkelig tillatelse. Denne retten er ellers forbeholdt paven og dem han gir uttrykkelig fullmakt. Erkeprestene er normalt kardinaler.

Kardinal: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere ham til kardinal. Han sto som nummer tre på listen. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinaldiakon og fikk som titularkirke San Teodoro. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Bispekongregasjonen, Helligkåringskongregasjonen og Kongregasjonen for folkenes evangelisering, for en periode av fem år. Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Abril y Castelló stadfestet som medlem av Bispekongregasjonen (16. desember) og Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Han har siden mars 2014 ledet kardinalkommisjonen for Vatikanbanken IOR (Istituto per le Opere di Religione), valgt av de seks medlemmene av kardinalkommisjonen. Abril y Castello fører dermed overoppsyn me omstruktureringen av instituttet, som stadig har skapt overskrifter på grunn av skandaler.

Den 28. desember 2016 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 81 år gammel. Ny erkeprest ble den polske kardinalen Stanislaw Rylko (71).

Neste konklave: Han fylte åtti år den 21. september 2015 og mistet dermed stemmeretten ved pavevalg.

Kompilasjon og oversettele: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 01.12.2003, sist endret 29.12.2016 - 13:50