ADAMS Edward Joseph (1944- )

Erkebiskop, det pavelige diplomati, nuntius i England/Wales og Skottland (2017- )

Født: Edward Joseph Adams ble født den 24. august 1944 i Philadelphia i delstaten Pennsylvania i USA. Etter sin første utdannelse på katolske skoler begynte han på St Joseph’s Preparatory School, Villanova University og presteseminaret St Charles i Philadelphia.

Prest: Han ble presteviet den 16. mai 1970 for erkebispedømmet Philadelphia av byens erkebiskop (1961-88), kardinal John Joseph Krol (1910-96). Deretter ble han sendt for videre studier i Roma, og i 1976 fullførte han Det pavelige kirkeakademiet, Vatikanets diplomatskole. Han trådte inn i Den hellige stols diplomatiske tjeneste i mars 1976, og han virket blant annet i Kenya, Honduras, Spania, Danmark (nuntiaturet til de nordiske land) og Tsjekkia.

Biskop: Han ble den 24. august 1996 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularerkebiskop av Scala og til apostolisk nuntius i Bangladesh. Han ble bispeviet den 23. oktober 1996 av kardinal Angelo Sodano (f. 1927), statssekretær (1991-2006) og kardinalbiskop av Albano og av Ostia, assistert av kardinal Anthony Joseph Bevilacqua (1923-2012), erkebiskop av Philadelphia (1988-2003), og erkebiskop John Patrick Foley (1935-2011), titularerkebiskop av Neapolis in Proconsularis, kardinal fra 2007. Han valgte som bispemotto In Cruce Salus.

Han ble den 23. august 2002 utnevnt til nuntius i Zimbabwe og den 3. september 2007 til den sekstende apostoliske nuntius på Filippinene. Den 22. februar 2011 ble han utnevnt til nuntius i Hellas.

Han ble den 8. april 2017 utnevnt av pave Frans til apostolisk nuntius i Storbritannia (unntatt Nord-Irland), det vil si England/Wales og Skottland. Han etterfulgte erkebiskop Antonio Mennini (f. 1947), som etter syv år som nuntius i London vendte tilbake til Vatikanets «utenriksdepartement» i den romerske kurien.

Han ble den første ikke-europeer som pavens ambassadør i Storbritannia. Siden Den hellige stols diplomatiske representasjon i London i 1982 ble opphøyd til et apostolisk nuntiatur, altså en fullverdig ambassade, har bare europeere vært nuntier. Tidligere var Vatikanet fra 1938 bare representert av en apostolisk delegasjon i det anglikansk-pregede Storbritannia. Den ble allerede fra 1953 til 1964 ledet av en ikke-europeer, amerikaneren Gerald Patrick Aloysius O’Hara.

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. september 2007 –Oppdatert: 10. april 2017

av Webmaster publisert 04.09.2007, sist endret 10.04.2017 - 18:22