ALENCHERRY George (1945- )

Kardinalprest, stor-erkeepark av Ernakulam-Angamaly for syro-malabareserne i India (2011- )

Født: George Alencherry (malayalam: Mar Giwargis Aalancheri) ble født den 19. april 1945 i Thuruthy i erkeeparkiet Changanacherry i delstaten Kerala i India. To av hans brødre er prester og en søster er nonne. Han fikk sin første utdannelse i lokale skoler og trådte inn i seminaret i 1961 i Parel i Changanacherry, seksten år gammel. Deretter gikk han på St. Joseph’s pavelige seminar i Alwaye. Han tok sin grad i økonomi av annen grad ved St. Berchman’s College i Changanacherry.

Prest: Han ble presteviet den 19. november 1972 av stor-erkeepark Padiyara Mar Antonius I Bava. Han var sekretær for erkeeparken av Changanacherry og kapellan ved katedralen i Changanacherry, og i tillegg var han direktør for søndagsskolene i erkeeparkiet.

Deretter tjente han som sekretær for kommisjonen for katekisme ved bispekonferansen i Kerala. Så bla han sendt utenlands for høyere studier og mottok en doktorgrad i bibelteologi ved universitetet Sorbonne og Institut Catholique de Paris, hvor han spesialiserte seg i katekese. Da han kom tilbake fra Paris, ble han utnevnt til direktør for katekesesenteret. Deretter ledet han fra 1986 det interrituelle Pastoral Orientation Centre i Cochin, som er underlagt The Kerala Catholic Bishops’ Conference (KCBC).

Han var professor i pastoral rådgivning og systematisk teologi ved fakultetet Paurastya Vidyapitham ved Det pavelige orientalske instituttet for religiøse studier i Vadavathoor i Kottayam og ved Det pavelige instituttet for teologi og filosofi i Alwaye. I 1994 ble han utnevnt til protosyncellus for erkeeparken av Changanacherry, noe som tilsvarer en generalvikar i den latinske kirken.

Biskop: Den 11. november 1996 ble han utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til den første epark (biskop) av Thuckalay, et misjonsbispedømme i den syro-malabarske kirken. Han ble bispeviet den 2. februar 1997 av erkeepark Joseph Powathil av Changanacherry (1985-2007), assistert av epark Lawrence Ephraem Thottam av Marthandom (1996-97) (som døde to måneder senere) og epark Mathew Vattackuzhy av Kanjirapally (1987-2000).

Som biskop tjente han kirken som sekretær for den syro-malabarske synoden, formann for katekesekommisjonen i den syro-malabarske kirken og formann for kommisjonen i CBCI for legfolket. Han har skrevet mange artikler og bøker på ulike språk. Han er flytende i malayalam, tamil, engelsk og fransk. Mar Giwargis har blitt beskrevet som en enkel mann som til og med bruker offentlig kommunikasjon når han reiser. Han er velkjent for sin jordnære holdning, og han besøkte alle husene i sitt bispedømme. Han betraktes som en person med et tradisjonelt syn på Kirken.

Den 24. mai 2011 ble han valgt til stor-erkeepark av Ernakulam-Angamaly og dermed overhode for den syro-malabarske kirken etter kardinal Varkey Vithayathil CSsR (1927-2011), som døde den 1. april 2011, 83 år gammel. Den 25. mai ble valget stadfestet av pave Benedikt XVI. Han tok stor-erkeeparkiet kanonisk i besittelse den 29. mai 2011 som Mar Giwargis II Bava. Ifølge syro-malabarsk tradisjon skulle hans tittel være «Patriarch of Mar Thoma Nasranis and the Gate of All India». Ved utnevnelsen sa stor-erkeepark Alencherry at han ville tjene alle folk i India. Han la vekt på interrituelle forbindelser, interreligiøs harmoni og økumenikk.

Stor-erkeepark Alencherry er den første lederen av den syro-malabarske kirken som har blitt valgt av dens synode. Da pave Johannes Paul II gjorde den syro-malabarske kirke til en stor-erkebiskoppelig kirke i 1992 og utnevnte senere kardinal Antony Padiyara (1921-2000) til den første stor-erkeeparken, reserverte han myndigheten til å utnevne stor-erkeeparken og eparker til paven. Men i 2004 ga Den hellige stol den syro-malabarske kirken full administrativ myndighet, inkludert valg av biskoper. Alencherry er også det første overhodet for den syro-malabarske kirke som hadde sin formasjon som syro-malabarsk prest. Selv om alle hans forgjengere var syro-malabarske av opprinnelse, ble de utdannet og ordinert som prester av latinsk ritus og deretter installert i den syro-malabarske kirke.

Kardinal: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere erkebiskop Alencherry til kardinal. Han sto som nummer elleve på listen etter de ti nye kuriekardinalene. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinalprest og fikk som titularkirke San Bernardo alle Terme. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Troslærekongregasjonen og Kongregasjonen for Østkirkene, for en periode på fem år.

Neste konklave: Han fyller åtti år den 19. april 2025.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, nasrani.net - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 7. januar 2011

av Per Einar Odden publisert 07.01.2012, sist endret 21.04.2012 - 15:44