AMBROZIC Aloysius Matthew (1930-2011)

Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av Toronto (1990-2006).

Født: Aloysius Matthew Ambrozic ble født mandag den 27. januar 1930 i Gabrje i erkebispedømmet Ljubljana i Slovenia, som da var en del av Jugoslavia. Familien flyktet til Østerrike i mai 1945 og bodde i flyktningeleirer i Vetrnj, Peggez og Spittal an der Drau. De emigrerte til Canada i 1948. Han fikk sin utdannelse på seminaret St. Augustine i Toronto.

Prest: Han ble presteviet den 4. juni 1955 for erkebispedømmet Toronto, 25 år gammel. Deretter dro han til Roma for videre studier ved Det pavelige kollegiet Angelicum, hvor han tok doktorgraden i teologi, og Det pavelige Bibelinstituttet, hvor han tok doktorgraden i bibelstudier.

I 1958 vendte han tilbake til Toronto, hvor han underviste ved seminaret St. Augustine (1958-67). I 1967 dro han til Tyskland for videre studier ved universitetet i Würzburg, hvor han tok enda en doktorgrad i teologi. I 1970 dro han igjen tilbake til hjemlandet, hvor han underviste i nytestamentlig eksegese ved Det teologiske fakultet i Toronto, var dekanus ved seminaret St. Augustine i Toronto og utførte pastoralt arbeid i erkebispedømmet Toronto.

Biskop: Han ble den 26. mars 1976 utnevnt til titularbiskop av Valabria og hjelpebiskop av Toronto av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 27. mai 1976 av Philip Francis Pocock, erkebiskop av Toronto. Han ble den 22. mai 1986 utnevnt til koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Toronto av pave Johannes Paul II, og han overtok som erkebiskop av Toronto den 17. mars 1990. Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990 og den niende ordinære bispesynoden høsten 1994.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinalprest av SS. Marcellino e Pietro av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, Kongregasjonen for østkirkene, Kleruskongregasjonen, Det pavelige rådet for kulturen og Det pavelige rådet for pastoral omsorg for migranter og reisende. I hans tid som erkebiskop ble Verdensungdomsdagen 2002 arrangert i Toronto. Ambrozic var en ganske omstridt skikkelse i kanadisk katolisisme og møtte motstand fra liberale katolikker og ekskatolikker for sine konservative standpunkter. På den andre side avviste han en anmodning fra The Toronto Traditional Mass Society (den lokale avdelingen av Una Voce) om å invitere Prestebrorskapet av St. Peter til å feire tridentinske messer i erkebispedømmet.

Pave Benedikt XVI innvilget den 16. desember 2006 hans avskjedssøknad, nesten 77 år gammel. Samtidig ble erkebiskop Thomas Christopher Collins av Edmonton i Alberta utnevnt til ny erkebiskop av Toronto.

Død: Kardinal Ambrozic døde etter langvarig alvorlig sykdom fredag den 26. august 2011, 81 år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 30.01.2010, sist endret 27.08.2011 - 16:14