APONTE MARTINEZ Luís (1922-2012)

Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av San Juan de Puerto Rico (1964-1999)

Født: Luís Aponte Martinez ble født fredag den 4. august 1922 i Lajas i bispedømmet Ponce (nå bispedømmet Mayagüez) i Puerto Rico. Han fikk sin utdannelse ved St. John's seminar i Brighton i Massachusetts i USA og studerte ved universitetet i Boston.

Prest: Han ble presteviet den 10. april 1950 i San Germán i Puerto Rico. Mellom 1950 og 1960 utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet Ponce i Puerto Rico, og han var bispedømmesekretær, visekansler og kapellan for nasjonalgarden. De første tre årene var han privatsekretær for biskop James E. McManus CSsR av Ponce, og senere var han en meget populær sogneprest.

Biskop: Han ble den 23. juli 1960 utnevnt til titularbiskop av Lares og hjelpebiskop av Ponce av den salige pave Johannes XXIII (1958-63). Han ble konsekrert 12. oktober 1960 i Ponce av kardinal Francis Spellman, erkebiskop av New York. Han var den første innfødte puertoricaner som ble bispeviet. Han ble utnevnt til koadjutor-biskop med etterfølgelsesrett av Ponce den 16. april 1963, og den 18. november 1963 ble han biskop av Ponce. Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65).

Han ble utnevnt til erkebiskop av San Juan de Puerto Rico den 4. november 1964 etter erkebiskop James P. Davis. Han ble den 57. biskop og andre erkebiskop av San Juan. Han ble valgt til president for den puertorikanske bispekonferansen. Han deltok på den første ekstraordinære bispesynoden høsten 1969. Han arbeidet iherdig mot myndighetenes fødselsreguleringsmetoder og steriliseringskampanjer.

Kardinal: Han ble den 5. mars 1973 kreert til kardinalprest av Santa Maria della Provvidenza a Monteverde av pave Paul VI (1963-78). Han var den første puertorikanske kardinal og deltok i konklavene i august og oktober 1978. Han deltok på den tredje generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Puebla i Mexico våren 1979, på det første ekstraordinære kardinalkonsistoriet høsten 1979, på den fjerde generalkonferansen for Celam i Santo Domingo i Den dominikanske Republikk høsten 1992 og på bispesynoden for Amerika høsten 1997.

Han gikk av som erkebiskop av San Juan de Puerto Rico den 26. mars 1999, nesten 77 år gammel. Han var apostolisk administrator sede vacante mellom 26. mars og 8. mai 1999.

Død: Han døde om morgenen den 10. april 2012, 89 år gammel, på dagen 62 år etter sin prestevielse i 1950. Han døde på en klinikk i San Juan etter langvarig alvorlig sykdom.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. juni 2003

av Webmaster publisert 02.06.2003, sist endret 11.04.2012 - 15:25