Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

ARBORELIUS Anders OCD

ARBORELIUS AndersBiskopens våpen Biskop av Stockholm, født 1949 i Sveits av svenske foreldre.

Han vokste opp i Lund og konverterte i 20-årsalderen til Den katolske kirke. Ved 22 års alder gikk han inn i karmelittkloseret i Norraby i Skåne. Som karmelitbror studerte han filosofi og teologi i Brugge i Beliga, og i Roma. Han har licenciatgradi i teologi fra karmelittenes universitet i Roma. Han avla sine evige klosterløfter i 1977 og ble presteviet av biskop Brandenburg i Malmö i 1979.

Anders Arborelius tiltrådte sitt embede i desember 1998 da han ble vigslet til biskop i Stockholms katolske domkirke. Han er Sveriges syvende katolske biskop etter reformasjonen, og den første av disse som er svensk.