Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

ARBORELIUS Anders OCD

ARBORELIUS AndersBiskopens våpen Biskop av Stockholm, født 1949 i Sveits av svenske foreldre.

Han vokste opp i Lund og konverterte i 20-årsalderen til Den katolske kirke. Ved 22 års alder gikk han inn i karmelittkloseret i Norraby i Skåne. Som karmelitbror studerte han filosofi og teologi i Brugge i Beliga, og i Roma. Han har licenciatgradi i teologi fra karmelittenes universitet i Roma. Han avla sine evige klosterløfter i 1977 og ble presteviet av biskop Brandenburg i Malmö i 1979.

Anders Arborelius tiltrådte sitt embede i desember 1998 da han ble vigslet til biskop i Stockholms katolske domkirke. Han er Sveriges syvende katolske biskop etter reformasjonen, og den første av disse som er svensk.