ARIOTTI Eliseo Antonio


ARIOTTI Eliseo Antonio Erkebiskop, det pavelige diplomati. Født i Italia i 1948. Presteviet og inkardinert i bispedømmet Cremona i Italia. Tilknyttet Pavestolens diplomatiske tjeneste, og var postert til Uganda, Syria, Malta og USA. Arbeidet så ved Statssekreteriatet til han i 1999 ble nuntiaturråd i Spania. Var deretter nuntiaturråd i Frankrike til han den 17. juli 2003 ble utnevnt til nuntius i Kamerun og til titularerkebiskop av Vibiana. Dessuten utnevnt til nuntius i Ekvatororial-Guinea den 5. august 2003.

av Webmaster publisert 16.11.2003, sist endret 16.11.2003 - 01:13