ASENJO PELEGRINA Juan José (1945- )

Erkebiskop av Sevilla i Spania (2009- )

Født: Juan José Asenjo Pelegrina ble født den 15. oktober 1945 i Sigüenza i provinsen Guadalajara i regionen Castilla-La Mancha i Spania. Han trådte inn i bispedømmets seminar i Sigüenza, hvor han studerte filosofi og teologi.

Prest: Han ble presteviet den 21. september 1969 av biskop Laureano Castán Lacoma av Sigüenza-Guadalajara (1964-80; d. 2000) og inkardinert i bispedømmet Sigüenza-Guadalajara. I 1971 tok han en lisensiatgrad i teologi ved det teologiske fakultetet (La Facultad Teológica del Norte de España) i Burgos. Fra 1977 studerte han til en doktorgrad i kirkehistorie ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma. Han fikk også diplomer i arkiv- og bibliotekvitenskap fra skolen ved Vatikanbiblioteket og arkivering fra skolen ved De hemmelige Vatikanarkivene.

Hjemme igjen i bispedømmet Sigüenza-Guadalajara tjente han som professor i ekklesiologi og kirkehistorie ved seminaret i Sigüenza fra 1971 til 1974. Han var også seminarets viserektor (1974-77), direktør for universets residens Nuestra Señora de la Estrella i Sigüenza (1979-88), direktør for bispedømmets arkiv (1979-81), bispedømmets direktør for utdannelse (1980-82), kannik med ansvar for den kunstneriske arv (1985-97), bispedømmets delegat for kulturarven (1985-93) og viserektor for helligdommen Nuestra Señora de la Salud i Barbatona (1994-97). Han var medlem av presterådet og konsultorkollegiet i tolv år. Fra 1993 til 1997 hadde han embetet som visesekretær for generelle anliggender i den spanske bispekonferansen. I 1986 grunnla og ledet han magasinet Abside og var forfatter av flere publikasjoner.

Biskop: Han ble den 27. februar 1997 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) utnevnt til hjelpebiskop i Toledo og titularbiskop av Iziriana. Han ble bispeviet den 20. april 1997 i den spanske primakatedralen i Toledo (La Catedral Primada) av kardinal Francisco Alvarez Martínez, erkebiskop av Toledo (1995-2002), assistert av José Sánchez González, biskop av Sigüenza-Guadalajara (1991-2011) og Jesús Pla Gandía, biskop emeritus av Sigüenza-Guadalajara (1981-91; d. 2000). Fra 1998 til 2003 var han generalsekretær for den spanske bispekonferansen. I samme periode var han medpresident for departementets og bispekonferanses blandete kommisjon for utdannelse og kultur for overvåkning av nasjonalplanen for katedraler.

Den 28. juli 2003 utnevnte pave Johannes Paul II ham til biskop av Córdoba etter Francisco Javier Martínez Fernández (1996-2003), som ble utnevnt til erkebiskop av Granada. Han tok bispedømmet kanonisk i besittelse den 27. september 2003. Han var nasjonal koordinator for pave Johannes Paul IIs femte apostoliske besøk i Spania den 3. og 4. mai 2003. Den 11. juli 2003 ble han etter forslag fra ministerrådet tildelt storkorset av ordenen Isabel den katolske (La Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica) av kong Juan Carlos I for hans samarbeid i forberedelsene til dette apostoliske besøket (kongelig dekret i El Boletín Oficial del Estado (BOE) den 12. juli 2003).  

Men som biskop av Córdoba måtte han spille hovedrollen i det som trolig har vært den mest kontroversielle episoden i hans pastorale karriere, da han først lot p. José Domingo Rey Godoy, sogneprest i Peñarroya, beholde sin stilling og senere eksplisitt ga ham sin støtte. P. Rey ble dømt av retten i Córdoba til elleve års fengsel for misbruk av seks mindreårige.

Pave Benedikt XVI utnevnte ham den 13. november 2008 til koadjutor-erkebiskop av Sevilla, en stilling han tiltrådte den 17. januar 2009 da han ble innsatt i katedralen i Sevilla. Fra da av og frem til utnevnelsen i 2010 av Demetrio Fernandez González (2010- ) til ny biskop av Córdoba, var han apostolisk administrator av dette bispedømmet. Den 8. oktober 2009 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika. Han ble automatisk ny metropolitterkebiskop av Sevilla den 5. november 2009, da pave Benedikt innvilget avskjedssøknaden av aldersgrunner til hans 75 år gamle forgjenger, kardinal Carlos Amigo Vallejo OFM (1982-2009).

Den 18. september 2010 var han til stede under seremonien for saligkåringen av den salige Maria Isabel Salvat Romero (1926-98), som ble avholdt på Olympiastadion (Estadio de la Cartuja) i Sevilla, samtidig deltok han også i feiringen etter den ekstraordinære form av Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Den 22. februar 2011, ved en seremoni holdt i Sevilla, ble han opptatt i Malteserordenen med rang av Capellán Gran Cruz Conventual ad honorem.

I den spanske bispekonferansen har han hatt følgende verv: Medlem av bispekommisjonen for kulturarven (1997-98). Den 9. mars 2005 ble han valgt til president i bispekommisjonen for kulturarven i den spanske bispekonferansen. Den 25. november 2009 ble han valgt til medlem av eksekutivkomiteen og gjenvalg den 1. mars 2011. Han er medlem av bispekonferansens faste kommisjon fra2005 og gjenvalgt for tre nye år den 5. mars 2008. Etter delegering fra biskopene i sør var han ansvarlig biskop for pastoral omsorg i Andalucía. I dette organet er han i øyeblikket delegat for forbindelsene med Unionen for ordensprovinsialer i Andalucía, sammen med erkebiskop Francisco Javier Martinez Fernandez av Granada.

Sevilla er et av de tradisjonelle spanske kardinalsetene.

Kilder: en.wikipedia.org, es.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, diocesisdesevilla.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 28.12.2011, sist endret 28.12.2011 - 23:18