BACKIS Audrys Juozas

BACKIS Audrys JuozasKardinalprest, erkebiskop emeritus av Vilnius i Litauen (1991–2013).

Født: 1. februar 1937 i Kaunas i Litauen som sønn av diplomaten Stasys Backis og læreren Ona Galvydaite-Backiene. Familien ble tvunget til å bli i vesten etter Andre verdenskrig på grunn av den sovjetiske okkupasjonen av landet. Han gikk på Institute Saint-Marie de Monceau, drevet av maristfedrene, og tok eksamen i 1955. Deretter studerte han filosofi på seminaret Saint-Sulpice i Issy-les-Molineux og teologi på det pontifikale universitetet Gregoriana i Roma.

Prest: Han ble presteviet den 18. mars 1961. En tid drev han pastoralt arbeid for litauere i USA før han vendte tilbake til Roma og begynte på Det pontifikale diplomatiakademiet. Samtidig studerte han kirkerett ved det pontifikale Lateranuniversitetet og tok doktorgraden. I 1964 begynte han i det pavelige diplomati. Han tjenestegjorde som sekretær i de apostoliske nuntiaturene på Filippinene (1964-65), i Costa Rica (1965-67), Tyrkia (1967-70) og Nigeria (1970-73). Han ble «kammerherre» (camerière segreto; laveste grad monsignore) den 26. juni 1965 - tittelen ble endret til pavelig æreskapellan i 1968. Fra 1973 arbeidet han i Statssekretariatet i Vatikanet, hvor han tjenestegjorde i Annen seksjon for Relasjoner med statene. Han hadde ansvaret for spørsmål som angikk internasjonale organisasjoner, fred og nedrustning. I 1975 var han medlem av Vatikanets delegasjon til FN-konferansen i Wien om forbindelsene til internasjonale organisasjoner. I 1979 ble han vise-sekretær i Statssekretariatets Annen seksjon for Relasjoner med statene.

Biskop: Han ble utnevnt til apostolisk nuntius i Nederland og til titularbiskop av Meta med personlig tittel av erkebiskop den 5. august 1988, og han ble bispeviet den 4. oktober 1988 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Han ble utnevnt til erkebiskop av Vilnius den 24. desember 1991 og tok erkebispedømmet formelt i besittelse den 3. mars 1992. Han var president for den litauiske bispekonferansen mellom 1993 og 1999. Etter to perioder som president ble han valgt til visepresident for konferansen den 3. november 1999.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinalprest av Natività di Nostro Signore Gesù Cristo a Via Gallia. Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Katolsk utdannelse og den 18. mai 2001 til medlem av Det pavelige råd for Sosial kommunikasjon og Den pavelige kommisjon for bevaringen av den kunstneriske og historiske arv.

 Da han fylte 75 år den 1. februar 2012, leverte han inn sin avskjedssøknad i henhold til kirkeretten. Den 5. april 2013 innvilget pave Frans søknaden og utnevnte biskop Gintaras Grusas (51), til da militærbiskop i Litauen, til ny erkebiskop av Vilnius.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Backis stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Neste konklave: Han nådde aldersgrensen på åtti år den 1. februar 2017 og mistet dermed stemmeretten ved pavevalg..

av Webmaster publisert 28.11.2003, sist endret 31.01.2017 - 23:16