BALDISSERI Lorenzo (1940- )

Kardinaldiakon, Den romerske kurie. Generalsekretær for Bispesynoden  (2013-2020)

Født: Lorenzo Baldisseri ble født den 29. september 1940 i San Pietro in Campo i Barga i provinsen og bispedømmet Lucca i regionen Toscana i Midt-Italia.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1963 i Pisa av erkebiskop Ugo Camozzo av Pisa og inkardinert i erkebispedømmet Pisa. Deretter skaffet han seg i Berlin i Tyskland et konsertdiplom som pianist. I perioden 1970 til 1973 fikk han sin diplomatiske og juridiske utdannelse ved Det pavelige Lateranuniversitetet, universitetet i Perugia og ved Det pavelige kirkeakademiet (Vatikanets diplomatskole). Den 3. desember 1973 påbegynte han sin tjeneste i det pavelige diplomati. Han arbeidet i nuntiaturene i Guatemala, El Salvador og Japan, deretter fra 1980 til 1982 i Brasil. Derfra dro han videre til Paraguay, Frankrike, Zimbabwe og Mosambik. Fra 1991 til 1992 var han Chargé d’affaires i Haiti.

Biskop: Den 15. januar 1992 utnevnte den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til nuntius i Haiti og titularerkebiskop av Diocletiana. Han ble bispeviet den 7. mars 1992 i Pisa av kardinalstatssekretær Angelo Sodano, assistert av erkebiskop Justin Francis Rigali, sekretær for Bispekongregasjonen og senere kardinal, og erkebiskop Alessandro Plotti av Pisa. Han valgte som sitt bispemotto: Itinere Laete Servire Domino.

Don Baldisseri var apostolisk nuntius i Haiti (1992-95), Paraguay (1995-99) og India og Nepal (1999-2002) før han den 12. november 2002 ble utnevnt til nuntius i Brasil etter Don Alfio Rapisarda, som var utnevnt til Portugal. I desember 2008 mottok han i Palácio da Liberdade i Belo Horizonte av guvernør Aecio Neves Medalha da Inconfidência, den høyeste utmerkelse som tildeles av de statlige myndigheter i Minas Gerais. Sommeren 2007 ga pianisten Baldisseri en privat konsert for musikkelskeren Benedikt XVI i den pavelige sommerresidensen Castel Gandolfo.

Etter ni år i Brasil ble han den 11. januar 2012 utnevnt av pave Benedikt XVI til sekretær for Bispekongregasjonen i Vatikanet og dermed nestkommanderende under prefekten, kardinal Marc Ouellet PSS. Han etterfulgte kardinal-elekt Manuel Monteiro de Castro (73), som den 5. januar 2012 ble utnevnt til ny storpønitentiar i Den katolske kirke og kardinal fra 18. februar 2012. Den mektige bispekongregasjonen har blant annet i oppgave å finne kandidater til rundt to tredjedeler av verdens bispeseter. Kongregasjonen er ikke ansvarlig for biskoper i misjonsland eller i de katolske østkirkene. Etter konsistoriet i 2012 overtok Baldisseri også de Castros verv som sekretær for kardinalkollegiet. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til konsultor for Troslærekongregasjonen.

Den 21. september 2013 utnevnte pave Frans ham til ny generalsekretær for Bispesynoden etter den kroatiske titularerkebiskopen Nikola Eterovic, som ble utnevnt til pavelig nuntius i Tyskland. Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble erkebiskop Baldisseri nytt medlem av Bispekongregasjonen (16. desember).

Kardinal: Den 12. januar 2014 offentliggjorde pave Frans at han ville kreere erkebiskop Baldisseritil kardinal i konsistoriet den 22. februar 2014. Han sto som nummer to på listen over de nye kardinalene.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 29. september 2020 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Kilder: Annuario Pontificio, pt.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. november 2002

 

av Webmaster publisert 27.11.2002, sist endret 25.10.2020 - 19:43