BARBARIN Philippe (1950 - )

BARBARIN PhilippeKardinalprest av SS. Trinità al Monte Pincio, erkebiskop av Lyon i Frankrike (2002- ).

Født: Philippe Barbarin ble født tirsdag den 17. oktober 1950 i Rabat i Marokko. Han fikk sin utdannelse på gymnaset Marcellin Berthelot i Saint-Maur i Val-de-Marne og ved kollegiet Francs-Bourgeois i Paris. Han studerte filosofi ved presteseminaret i Paris, deretter avtjente han militærtjenesten før han fortsatte studiene i filosofi ved Institut de Philosophies Comparées og Sorbonne-universitetet i Paris, hvor han tok doktorgraden i filosofi. Han studerte ved Institut Catholique de Paris og ved Séminaire des Carmes i Paris, hvor han tok lisensiatgraden i teologi. Han ble diakonviet pinsedag 1976.

Prest: Han ble presteviet den 17. desember 1977 for bispedømmet Créteil i Frankrike. Fra 1977 til 1985 var han kapellan i to forstadsmenigheter i Paris, Notre-Dame d'Alfortville og Notre-Dame de Vincennes. Fra 1985 til 1990 var han medlem av pastoralteam for menigheten Saint François de Sales d'Adambille i Saint-Maur og skoleprest for skolen og gymnaset i Saint-Maur. Han var også bispedømmets delegat for økumenikk og i tillegg kapellan i menigheten Saint-Hilaire de la Varenne. Fra 1991 til 1994 var han sogneprest for menigheten Saint Léger i Boissy Saint Léger. Fra 1994 til 1998 var han «Fidei donum»-prest i Madagaskar og professor ved presteseminaret i Vohitsoa i erkebispedømmet Fianarantsoa. I 1998 ble han sogneprest i Bry-sur-Marne i Créteil.

Biskop: Han ble den 1. oktober 1998 utnevnt til biskop av Moulins av pave Johannes Paul II. Han ble bispeviet den 22. november 1998 i Moulins av erkebiskop Philibert Randriambololona av Fianarantsoa på Madagaskar. Kort etter vakte han oppsikt med et avisintervju hvor han stilte spørsmålstegn ved pliktsølibatet for prester.

Han ble den 16. juli 2002 utnevnt til erkebiskop av Lyon, et embete som tradisjonelt er forbundet med ærestittelen «primas av Gallia», etter at kardinal Louis-Marie Billé døde den 12. mars 2002 av kreft, bare 64 år gammel. Han har en spesiell forkjærlighet for Hans Urs von Balthasars teologi.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken SS. Trinità al Monte Pincio. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv og til Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen.

Neste konklave: Han fyller åtti år den 17. oktober 2030.

av Webmaster publisert 28.11.2003, sist endret 13.03.2013 - 17:23