BARROS MADRID Juan de la Cruz (1956- )

Barros-Madrid.jpg

Biskop av Osorno i Chile (2015- )

Født: Juan Barros Madrid ble født den 16. juni 1956 i Santiago de Chile. Han studerte på kollegiet San Ignacio El Bosque, og fra den tiden var han aktiv i ungdomsarbeidet i sognet Sagrado Corazón de Jesús i Providencia, åndelig veiledet av p. Fernando Karadima Fariña (f. 1930).

Etter den akademiske ferdighetsprøven kom han inn på Det pavelige katolske universitetet i Chile for å studere Ingeniería Comercial. Etter å ha fullført de tre første årene, trådte han den 12. april 1977 inn i Det pavelige presteseminaret i Santiago. Han ble diakonviet den 3. desember 1983 og ble uteksaminert fra seminaret med en bachelorgrad i religionsvitenskap. Han var fra 1983 privatsekretær for den daværende erkebiskopen av Santiago de Chile (1983-90), Juan Francisco Fresno Larraín (1914-2004), kardinal fra 1985.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1984 av erkebiskop Fresno. Samtidig begynte han på en bachelorgrad i dogmatisk teologi ved Det pavelige katolske universitetet i Chile. Den 22. april 1990 ble han utnevnt til sogneprest i sognet Nuestra Señora de la Paz i dekanatet Ñuñoa, og den 21. mars 1993 ble han sogneprest i sognet San Gabriel i dekanatet Pudahuel i Santiago. I mai samme år ble han utnevnt til direktør for det kirkelige område i bispekonferansen i Chile.

Biskop: Han ble den 12. april 1995 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Bilta og til hjelpebiskop i Valparaíso, bare 38 år gammel. Han ble bispeviet den 29. juni 1995 av biskop Jorge Arturo Augustin Medina Estévez (f. 1926) av Valparaíso (1993-96), kardinal fra 1998, assistert av kardinal Juan Francisco Fresno Larraín og biskop Horacio del Carmen Valenzuela Abarca (f. 1954), hjelpebiskop i Santiago (1995-96), fra 1996 biskop av Talca. Som valgspråk valgte biskop Barros Fiat voluntas tua («Skje din vilje»).

Han ble den 21. november 2000 utnevnt av pave Johannes Paul II til biskop av Iquique etter Enrique Troncoso y Troncoso (1989-2000). Han ble innsatt i embetet den 27. desember samme år. Den 9. oktober 2004 utnevnte samme pave ham til militærbiskop for Chile etter Pablo Lizama Riquelme (1999-2004). Han ble innsatt i embetet den 26. november 2004, og samme dag ble han forfremmet til brigadegeneral i den chilenske hæren. Den 10. januar 2015 utnevnte pave Frans ham til biskop av Osorno etter René Osvaldo Rebolledo Salinas (2004-13), fra 2013 erkebiskop av La Serena. Dette gjorde han til tross for advarslene fra den chilenske bispekonferansen, som mistenkte Barros for medviten om seksuelle overgrep. Barros benektet beskyldningene.

Messen for hans innsettelse i embetet den 21. mars 2015 ble forstyrret av demonstranter, fordi flere ofre for den populære presten Fernando Karadima Fariña beskyldte ham for å ha vært vitne til og dekke over hans seksuelle misbruk begått i sognet Sagrado Corazón de Jesús i El Bosque. Juan Barros Madrid selv var Karadimas yndling. Karadima ble i 2011 kjent skyldig av Vatikanet og dømt til «et liv i bønn og bot» og til «forbud på livstid mot offentlig prestetjeneste».

Etter protestene stilte både den chilenske bispekonferansen og Vatikanet seg bak Barros og understreket at Bispekongregasjonen hadde foretatt grundige undersøkelser og ikke funnet noen grunner mot utnevnelsen. På sin apostoliske reise til Chile og Peru i januar 2018 ble pave Frans konfrontert av journalister med anklagene mot Barros. Paven beskyldte da de angivelige ofrene for «bakvaskelser».

Da gikk en av pavens mest lojale medarbeidere, kardinal Sean O’Malley av Boston, til manges forbauselse ut offentlig og kritisert paven. Kardinal O’Malley ble i 2014 valgt av pave Frans til å lede den nye pavelige kommisjonen for beskyttelse av mindreårige. Til tross for sin lojalitet mot paven er han kompromissløs når det kommer til seksuelt misbruk. O’Malley uttalte at pavens ord «var opphav til stor smerte for ofre for seksuelt misbruk fra prester eller andre gjerningsmenn», og at de «svikter ofrene som har blitt utsatt for klanderverdige kriminelle krenkelser av deres menneskelige verdighet og degraderer dem til vanærende eksil». Pave Frans måtte straks «legge seg flat»: «Jeg ber dem om unnskyldning dersom jeg såret dem uten å forstå det, men det var et sår som jeg påførte dem uten at jeg mente det», sa han til journalister på flyet tilbake til Roma. Den 30. januar 2018 ble det offentliggjort at paven utnevnte erkebiskop Charles Scicluna av Malta, utvilsomt Kirkens skarpeste misbruksetterforsker, til å granske påstandene mot biskop Barros. Resultatet av granskningen er i skrivende stund ikke kjent.

Kilder: Annuario Pontificio, catholic-hierarchy.org, es.wikipedia.org, de.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. oktober 2004 – Oppdatert: 24. februar 2018

av Webmaster publisert 12.10.2004, sist endret 24.02.2018 - 21:14