BAUM William Wakefield (1926–2015)

BAUM William Wakefield

Kardinalprest. Storpønitentiar emeritus (1990–2001)

Født: William Wakefield Baum ble født den 21. november 1926 i Dallas i bispedømmet Dallas-Fort Worth i delstaten Texas i USA. Han gikk på seminaret Kenrick i St. Louis.

Prest: Han ble presteviet den 12. mai 1951 i Kansas City. Deretter var han engasjert i pastoralt arbeid i Kansas City og undervisning ved St. Theresa College (1951-56). Deretter studerte han videre ved dominikanernes pavelige universitet «Angelicum» i Roma (1956-58). I bispedømmet Kansas City (1958-62): pastoralt arbeid, notar for det kirkelige tribunalet, sekretær for bispedømmets liturgikommisjon. Utnevnt til Monsignore den 27. januar 1961. Visekansler for bispedømmet Kansas City (1962-65). Ekspert («peritus») ved Andre Vatikankonsil (1962-65). Eksekutivsekretær for den amerikanske bispekonferansens komité for økumeniske anliggender (1964-67). Kansler for bispedømmet Kansas City (1967-70). Utnevnt til «pavelig prelat» (en høyere Monsignore-grad) den 13. juli 1968.

Biskop: Utnevnt til biskop av Springfield-Cape Girardeau den 18. februar 1970, 44 år gammel. Konsekrert den 6. april 1970 av kardinal John Joseph Carberry, erkebiskop av St. Louis. Deltok ved den andre ordinære bispesynoden høsten 1971. Utnevnt til erkebiskop av Washington den 5. mars 1973.

Kardinal: Kreert til kardinalprest av Santa Croce in Via Flaminia den 24. mai 1976 av pave Paul VI (1963-78). Deltok i konklavene 25.-26. august og 14.-16. oktober 1978. Deltok på det første ekstraordinære kardinalkonsistoriet i Vatikanet høsten 1979, det andre ekstraordinære konsistoriet høsten 1982 og det tredje ekstraordinære konsistoriet høsten 1985.

Utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for katolsk utdannelse og storkansler for Det pavelige universitetet Gregoriana den 15. januar 1980. Gikk av som erkebiskop av Washington den 18. mars 1980. Storkansler for Det pavelige institutt for kristen arkeologi den 26. november 1980. Utnevnt til storpønitentiar den 6. april 1990. Storpønitentiar er en funksjon som ikke spiller noen stor rolle i offentligheten, men som en av de få beholder han sitt embete under et konklave (ved siden av camerlengo, Romas generalvikar, generalvikaren for Vatikanstaten og kardinalerkepresten for Peterskirken). Lederne for Vatikanets forskjellige andre kurieorganer suspenderes midlertidig fra sine embetsoppgaver i det paveløse interregnum.

Deltok på den femte ordinære bispesynoden høsten 1980, den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983, den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985, den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987, den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990, den første bispesynoden for Europa høsten 1991, Bispesynoden for Afrika våren 1994, den niende ordinære bispesynoden høsten 1994, bispesynoden for Amerika høsten 1997, den andre bispesynoden for Europa høsten 1999.

En dag etter sin 75-årsdag trådte han den 22. november 2001 tilbake fra sitt embete som leder av Det apostoliske pønitentiarium. Han søkte paven om avskjed på grunn av alder og helsetilstand, og paven innvilget avskjedssøknaden. Han fylte 80 år den 21. november 2006 og mistet dermed sin stemmerett ved pavevalg.

Død: Han døde torsdag den 23. juli 2015 etter lang tids sykdom i Washington DC, 88 år gammel. 

Kilder: Boberski, Salvador Miranda - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden - Opprettet: 2006-11-20 16:36

av Webmaster publisert 20.11.2006, sist endret 27.07.2015 - 00:51