BECCIU Giovanni Angelo (1948- )

BECCIU Giovanni Angelo (1948- )Erkebiskop, Sostituto i Statssekretariatets Første seksjon (2011 - )

Født: Giovanni Angelo Becciu ble født den 2. juni 1948 i Pattada i provinsen og erkebispedømmet Sassari på Sardinia i Italia.

Prest: Han ble presteviet den 27. august 1972 av biskop Francesco Cogoni og inkardinert i bispedømmet Ozieri på Sardinia. Deretter fortsatte han sine studier og tok en doktorgrad i kirkerett. Den 1. mai 1984 begynte han sin tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps. Han ble først stasjonert i Den Sentralafrikanske Republikk og deretter i Sudan, New Zealand, Liberia, Storbritannia, Frankrike og i USA.

Biskop: Den 15. oktober 2001 ble han utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularerkebiskop av Roselle (Rusellae) og til apostolisk nuntius i Angola, og den 15. november 2001 dessuten til nuntius i São Tomé e Principe. Han ble bispeviet den 1. desember 2001 av kardinalstatssekretær Angelo Sodano, assistert av senere kardinal Paolo Romeo og biskop Sebastiano Sanguinetti. I Angola var Filoni våren 2009 vert for pave Benedikt XVI i hovedstaden Luanda. I juli samme år sendte paven ham som nuntius til Cuba.

Den 10. mai 2011 utnevnte paven ham til Sostituto (substitutt = avdelingsleder) for Statssekretariatets Første Seksjon (Vatikanets «innenriksminister»). Denne stillingen regnes som «nummer tre» i Vatikanet etter paven og statssekretæren. Han erstattet erkebiskop Fernando Filoni (65), som ble utnevnt til ny prefekt for Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide). Han vil i denne stillingen under kardinalstatssekretær Tarcisio Bertone lede Statssekretariatets første seksjon, seksjonen for alminnelige anliggender, mens lederen for andre seksjon, seksjonen for forbindelsene med statene, ledes av «utenriksminister» erkebiskop Dominique Mamberti.

Hans plikter i statssekretariatet inkluderer organiseringen av den romerske kuriens aktiviteter og utnevnelser til embeter i kurien, behandling av pavelige dokumenter samt offentliggjøre offisielle uttalelser. Han oppbevarer også det pavelige segl og Fiskerens ring.

av Webmaster publisert 15.11.2001, sist endret 25.06.2012 - 14:41