BECKER Hans-Josef


Erkebiskop av Paderborn.

Født 8. juni 1948 i Belecke/Warstein, Tyskland.

Hans-Josef Becker kommer fra småbyen Belecke i erkebispedømmet Paderborn. Han ble presteviet i 1977, og virket så i mange år i menighetssjelesorg i erkebispedømmet. I 1995 ble han leder for den biskoppelige kuries avdeling for det sjelesørgeriske personell, og i 2000 ble han hjelpebiskop i Paderborn. Etter kardinal Johannes Joachim Degenhardts død juli 2002 ble Becker Paderborns midlertidige leder, som bispedømmeadministrator. Han ble utnevnt til erkebiskop av Paderborn den 3. juli 2003.

Erkebiskop Becker tilhører det internasjonale fellesskapet Jesus Caritas for sekulargeistlige. Denne prestesammenslutningen lar seg inspirere av den franske fader Charles de Fouchauds spiritualitet.

av Webmaster publisert 27.06.2004, sist endret 27.06.2004 - 21:35