BECKER Karl Josef, S.J. (1928–2015)

nullKardinaldiakon (ikke bispeviet), teolog og konsultor for Troskongregasjonen

Født: Karl Josef Becker ble født den 18. april 1928 i Köln i den nåværende delstaten Nordrhein-Westfalen i det vestlige Tyskland. Etter å ha tatt eksamen artium, studerte han fra 1946 til 1948 tre semestre klassisk filologi ved universitetet i Köln. Han trådte den 13. april 1948 inn i jesuittordenen (Societas Iesu – SJ). Etter novisiatet studerte han fra 1950 til 1953 filosofi ved jesuittenes høyskole i Pullach, og fra 1955 til 1959 studerte han katolsk teologi ved jesuittenes høyskole Sankt Georgen i Frankfurt am Main.

Prest: Han ble presteviet den 31. juli 1958 i Frankfurt i Tyskland. Han studerte videre og gjennomgikk tertiaratet fra 1958 til 1965. Hans doktorgradsavhandling i teologi var om rettferdiggjørelseslæren hos dominikaneren Domingo de Soto (1494-1560), som han forsvarte i 1963. Den ble publisert i 1967. Fra 1963 til 1969 var han professor i teologi ved det jesuittiske fakultetet på høyskolen Sankt Georgen i Frankfurt. Fra 1969 til 2003 underviste han i dogmatisk teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, fra 1971 som ekstraordinær professor og fra 1975 som ordinær professor. I 2003 ble han pensjonert, 75 år gammel. Som dogmatiker lå hans viktigste lære- og forskningsområde innen sakraments- og nådelæren. Becker regnes som ekspert for Andre Vatikankonsil (1962-65), spesielt for konsilets uttalelser om religionsfrihet og økumenikk, og han engasjerte seg i diskusjonen om Lumen Gentium.

Han ble den 15. september 1977 utnevnt av pave Paul VI (1963-78) til konsultor for Troskongregasjonen i Vatikanet, hvor han fra 1982 samarbeidet med den daværende prefekten Joseph Ratzinger, som setter ham svært høyt. Han deltok i forberedelsen av det viktige økumeniske dokumentet «Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren», som ble undertegnet av Den katolske kirke og Det lutherske verdensforbund i 1999. Fra 2009 har han vært medlem av arbeidsgruppen som ble nedsatt av kommisjonen Ecclesia Dei for å føre samtaler med prestebrorskapet St. Pius X (SSPX), tilhengerne av den ekskommuniserte erkebiskop Marcel Lefèbvre. I 2010 publiserte han sammen med professor Ilaria Morali, også fra Gregoriana, og 25 medarbeidere boken «Katolsk engasjement med verdens religioner», et orienteringsverk om religionsteologisk pluralisme.

Biskop: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere p. Becker til kardinal. Han sto som nummer 22 på listen (av 22). Han tilhører den gruppen av eldre, fortjente teologer som i hvert konsistorium blir utnevnt til kardinaler etter at de har fylt åtti år. Slike teologkardinaler har vært kreert siden 1983, og frem til 2003 hadde alle søkt og fått dispensasjon fra plikten til å bli bispeviet før de mottok kardinalhatten. Etter det har de fleste valgt å bli bispeviet. P. Becker ba imidlertid om dispensasjon fra denne plikten på grunn av høy alder, noe som ble innvilget.

Kardinal: I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinaldiakon og fikk som titularkirke San Giuliano Martire a Via Cassia. Han fylte åtti år allerede den 18. april 2008 og har dermed aldri hatt stemmerett ved pavevalg.

Død: Han døde i Roma av en kortvarig, men alvorlig sykdom den 10. februar 2015, 86 år gammel.

Kilder: Miranda, de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, jesuiten.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. januar 2012

av Per Einar Odden publisert 08.01.2012, sist endret 10.02.2015 - 21:54