BERGER Michel


Msgr., den romerske kurie - født i Saint-Etienne i Frankrike den 19. april 1935. Presteviet for bispedømmet Digne i Frakrike den 6. januar 1961, i Roma (slavisk-bysantinsk ritus). Studier i orientalsk kirkevitenskap ved det pavelige orientalske institutt. Vise-sogneprest i den bysantinske menighet i Lyon, så kapellan for det russiske "Uspensky"-kloster i Roma. Den 1. april 1977 ble han protoprest for katolikker av russisk-bysantinsk ritus. Utnevnt til undersekretær for samme kommisjon den 27. november 1999.

Han er også professor ved det pavelige orientalske institutt i Roma (for bysantinsk og slavisk kirkelig billedkunst), rådsmedlem for Kongregasjonen for Østkirkene, og konsulent for bysantinsk kunst i Vatikanmuseene.

Monsignor fra 10. februar 1977, æresprelat fra 21. oktober 1993.

av Webmaster publisert 29.11.1999, sist endret 29.11.1999 - 16:48