BERTELLO Giuseppe (1942- )

nullKardinaldiakon, den romerske kurie. President for Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten (2011– )

Født: Giovanni Bertello ble født den 1. oktober 1942 i Foglizzo i provinsen Torino og bispedømmet Ivrea i regionen Piemonte i Nord-Italia.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1966 av biskop Albino Mensa av Ivrea (1960-66), som samme år ble utnevnt til erkebiskop av Vercelli. Deretter tok han en lisensiatgrad i pastoralteologi og en doktorgrad i kirkerett mens han fulgte de forberedende kursene ved Det pavelige diplomatakademiet, Pontificia Accademia Ecclesiastica. Deretter gikk han i Den hellige stols diplomatiske tjeneste. Fra 1971 tjente han ved de apostoliske nuntiaturene i Sudan, Tyrkia, Venezuela og ved Den hellige stols permanente representasjon ved FN-organene i Genève.

Biskop: Han ble den 17. oktober 1987 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularerkebiskop av Urbs Salvia og nuntius til Vest-Afrika (Togo, Ghana og Benin). Han ble bispeviet den 28. november 1987 av kardinalstatssekretær Agostino Casaroli (1914-98), assistert av erkebiskop Albino Mensa og biskop Luigi Bettazzi. Den 12. januar 1991 ble han utnevnt til nuntius i det borgerkrigsherjede Rwanda, og denne stillingen hadde han inntil han måtte forlate landet i 1994 på grunn av krigen. Etter et kort opphold i Statssekretariatet i Roma ble han i mars 1995 utnevnt til Vatikanets faste observatør ved FN-organene i Genève. Den 27. desember 2000 ble han utnevnt til nuntius i Mexico. Den 11. januar 2007 utnevnte pave Benedikt XVI ham til nuntius i Italia og San Marino.

Han ble den 3. september 2011 utnevnt av pave Benedikt XVI til ny president for Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten og president for Vatikanstatens Governatorato. Han etterfulgte sin landsmann, kardinal Giovanni Lajolo (76), som samtidig fikk innvilget sin avskjedssøknad av aldersmessige grunner. Bertello overtok stillingene den 1. oktober.

Kardinal: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere ham til kardinal. Han sto som nummer fem på listen. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinaldiakon og fikk som titularkirke Santi Vito, Modesto e Crescenzia. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Bispekongregasjonen, Kongregasjonen for folkenes evangelisering og Rådet for rettferdighet og Fred for en periode av fem år.

Den 13. april 2013 opprettet den nyvalgte pave Frans en kommisjon på åtte kardinaler for å gi ham råd i styringen av den universelle Kirke. Dette ble tolket som det første skritt på veien mot den mye omtalte reformen av kurien. En av medlemmene var kardinal Giuseppe Bertello.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Bertello stadfestet som medlem av Bispekongregasjonen (16. des).

Neste konklave: Han fyller åtti år den 1. oktober 2022.

Kilder: catholic-hierarchy.org, it.wikipedia.org – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 06.03.2007, sist endret 13.07.2014 - 21:37