BERTONE Tarcisio, S.D.B. (1934– )

BERTONE Tarcisio
Våpen

Kardinalbiskop av Frascati. Tidligere statssekretær (2006-13) og Camerlengo (2007-14).

Født: Tarcisio Bertone ble født søndag den 2. desember 1934 i Romano Canovese i bispedømmet Ivrea i provinsen Torino i Piemonte i Nord-Italia. Han var den femte av åtte barn. Han sluttet seg til salesianerne, som oftest kalles Salesiani di Don Bosco – SDB; «Salesianere av St. Johannes Don Bosco», men det offisielle navnet er Societas S. Francisci Salesii. Han fikk sin skolegang ved oratoriet i Valdocco i Torino og gjennomførte salesianernes novisiat i Monte Oliveto i Pinerolo. Han avla sine løfter den 3. desember 1950.

Deretter studerte han ved salesianernes teologiske fakultet i Torino, hvor han tok lisensiatgraden i teologi med en avhandling om toleranse og religionsfrihet. Deretter studerte han ved det pavelige salesianske universitetet i Roma, hvor han tok lisensiatgraden i teologi og doktorgraden i kirkerett med avhandlingen Il governo della Chiesa nel pensiero de Benedetto XIV – Papa Lambertini (1740–58).

Prest: Han ble presteviet den 1. juli 1960 i Ivrea av biskop Albino Mensa av Ivrea. Han ble i 1967 professor i moralteologi på det pavelige salesianske universitetet i Roma, hvor han fra 1976 til 1991 var professor i kirkerett. Han var direktør for teologer (1974–76), dekanus for fakultetet for kirkerett (1979–85) og viserektor (1987–89). Han var gjesteprofessor for offentlig kirkelig rett ved instituttett Utriusque Iuris ved det pavelige Lateranuniversitetet i 1978. Han utførte pastoralt arbeid i flere sogn i Roma og arbeidet for å fremme legfolket ved sentre for teologisk og apostolisk formasjon, spesielt ved innlegg om temaer om sosial moral og forholdet mellom tro og politikk.

Han deltok i den siste fasen av revisjonen av kirkeretten og ledet den gruppen som oversatte kirkeretten til italiensk for den italienske bispekonferansen. Han besøkte hundre italienske og utenlandske bispedømmer for å presentere kirkeretten. Fra 1980–tallet var han konsultor for flere avdelinger innen den romerske kurien, spesielt i Troslærekongregasjonen i teologisk-juridiske spørsmål. Han ble den 1. juni 1989 utnevnt til Rettore Magnifico for det pavelige salesianske universitetet i Roma.

Biskop: Han ble den 4. juni 1991 utnevnt til erkebiskop av Vercelli av pave Johannes Paul II. Han ble bispeviet den 1. august 1991 i Vercelli av Albino Mensa, erkebiskop emeritus av Vercelli. Han ble den 13. juni 1995 utnevnt til sekretær for Troslærekongregasjonen, det vil si kardinalprefekt Joseph Ratzingers (senere pave Benedikt XVI) høyre hånd. Han gikk samtidig av som erkebiskop av Vercelli.

Pave Johannes Paul II ga ham ansvaret for publiseringen av den tredje hemmeligheten fra Fátima. Han håndterte også forsøket på forsoning med den omstridte zambiske erkebiskopen Emanuel Milingo etter dennes «ekteskap» i Moon-sekten.

Han ble den 10. desember 2002 utnevnt til erkebiskop av Genova etter kardinal Dionigi Tettamanzi, som var blitt ny erkebiskop av Milano etter kardinal Carlo Maria Martini.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken Santa Maria Ausiliatrice in via Tuscolana. Den er egentlig en titularkirke for en kardinaldiakon, men den ble «oppgradert» pro hac vice til titularkirke for en kardinalprest. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Troslærekongregasjonen og Kleruskongregasjonen.

Han var pavens spesialutsending til begravelsen av sr. Lucia de Jesus dos Santos, den siste overlevende av seerbarna fra Fátima i 1917, som ble holdt den 15. februar 2005 i katedralen i Coimbra i Portugal. Han deltok på konklavet fra 18. til 19. april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Han ble den 19. juli 2005 utnevnt til æresdoktor av det katolske universitetet i Salta i Argentina.

Den 22. juni 2006 ble det kunngjort at pave Benedikt hadde utnevnt kardinal Bertone til ny statssekretær i Vatikanet etter kardinal Angelo Sodano, med tiltredelse 15. september. Han gikk av som erkebiskop av Genova den 29. august 2006. Samtidig ble Angelo Bagnasco (senere kardinal) utnevnt til ny erkebiskop av Genova med virkning fra 15. september.

Bertone ble den 14. oktober 2006 utnevnt til medlem av kardinalkommisjonen for Vatikanbanken, offisielt "Instituttet for religiøse verk" (Istituto per le Opere di Religione – I.O.R.). Den 4. april 2007 ble han også utnevnt til Kirkens Camerlengo (kammerherre). Denne tittelen innebærer imidlertid bare spesielle oppgaver i en sedisvakans etter en paves død. Han avla embets-eden den 7. juli 2007 i pave Urban VIIIs kapell i Det apostoliske palass. Han mottok den 6. august 2007 utmerkelsen Gaudium et Spes av ordenen Knights of Columbus i Nashville i Tennessee i USA under feiring av denne ordenens 125-årsjubileum. Han var pavelig legat til den høytidelige avslutningsfeiringen av 90-årsjubileet for åpenbaringene i Fátima den 12. og 13. oktober 2007.

Han ble den 10. mai 2008 utnevnt av pave Benedikt XVI til kardinalbiskop av Frascati. Han overtok den plassen som ble ledig da kardinal Alfonso López Trujillo (1935–2008) døde den 19. april, og han overtok samtidig hans titularbispesete.

Den 31. august 2013 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 78 år gammel, og utnevnte erkebiskop Pietro Parolin (58) til ny statssekretær. Bertone fortsatte i stillingen til skiftet skjedde den 15. oktober 2013. Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Bertone stadfestet som medlem av Bispekongregasjonen (16. desember). Den 20. desember 2014 utnevnte pave Frans kardinal Jean-Louis Tauran til ny camerlengo etter kardinal Bertone.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 2. desember 2014 og mistet dermed retten til å stemme i pavevalg.

Kilder: Salvador Miranda, Kathpress, NCR, CNS, vatican.va, catholic-pages.com – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 12.05.2008, sist endret 18.08.2021 - 00:28