BEVILACQUA Anthony Joseph (1923-2012)


Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av Philadelphia i USA (1988-2003)

Født: Anthony Joseph Bevilacqua ble født søndag den 17. juni 1923 i Brooklyn i New York i USA. Han var en av de elleve barna til Luigi Bevilacqua og Maria Giuseppina Codella, fattige italienere som hadde utvandret fra hjemlandet i 1910. Faren var murer som hans far før ham. Han fikk sin utdannelse ved Cathedral College i Brooklyn og tok eksamen der i 1943. Deretter begynte han på seminaret Immaculate Conception i Huntington i New York.

Prest: Han ble presteviet den 11. juni 1949 i St. James Cathedral i Brooklyn. Deretter utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet Brooklyn som hjelpeprest i sognet Sacred Heart i St. Stephen's i Brooklyn og St. Mary's på Long Island, Deretter underviste han i tre år som professor i historie og samfunnsvitenskap ved Cathedral College. Fra 1954 gjennomførte han videre studier ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han i 1956 tok doktorgraden i kirkerett (J.C.D.) summa cum laude. Han vendte tilbake til USA, hvor han mellom 1956 og 1980 arbeidet i bispedømmet Brooklyn som kapellan for ordenssøstre i moderhuset til Josefssøstrene i Brentwood i New York. I 1965 ble han utnevnt til visekansellist for bispedømmet Brooklyn, samtidig som han fra 1968 til 1980 underviste i kirkerett på bispedømmets seminar Immaculate Conception i Huntington. Samtidig som han var official i bispedømmets tribunal tok han i 1962 også mastergraden i statsvitenskap (M.A.) på Columbia University i New York.

Han var svært bevisst på sin bakgrunn, og i 1971 grunnla han Det katolske kontoret for immigranter og flyktninger i Brooklyn. Deretter studerte han jus fra 1972 til 1975 ved St. John's University i Queens og tok doktorgraden i sivilrett (J.D.). I 1976 ble han utnevnt til kansellist for bispedømmet (1976-80) av erkebiskop Francis J. Mugavero. Samtidig underviste han i immigrasjonsrett ved St. John's University som assisterende professor i jus (1977-80). I 1976 ble han utnevnt til monsignore. Han hadde rett til å føre sivile saker som advokat i statene New York og Pennsylvania og for USAs høyesterett.

Biskop: Han ble den 4. oktober 1980 utnevnt til titularbiskop av Acque Albe di Bizacena og hjelpebiskop av Brooklyn av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 24. november 1980 i Brooklyn av Francis J. Mugavero, biskop av Brooklyn. Han ble utnevnt til biskop av Pittsburgh den 10. oktober 1983. Den 12. desember tok han bispedømmet i besittelse. Fra 1981 til 1984 var han president for Bispekonferansens komité for kanoniske anliggender. Fra 1983 til 1984 var han også president for migrasjonskomiteen, og han besøkte da flyktningeleirer i Sørøst-Asia og Afrika. Han deltok på den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987.

Han ble utnevnt til erkebiskop av Philadelphia den 8. desember 1987 og ble innsatt i embetet den 11. februar 1988. Han delte bispedømmet i ti vikariater og delte sentraladministrasjonen i seks sekretariater. I 1990 startet han en kampanje for å få flere elever på de katolske skolene. I Pittsburgh har han regelmessig besøkt sogn og skoler over hele bispedømmet samt mennesker av alle trosretninger på sykehus og i fengsler, kristne kirker og synagoger. Han er den første og eneste kardinalen i verden som har hatt et ukentlig innringningsprogram på radio, "Live with Cardinal Bevilacqua" (1995-2000).

Kardinal: Han ble den 28. juni 1991 kreert til kardinalprest av SS. Redentore e Sant'Alfonso in Via Merulana av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv, Helligkåringskongregasjonen, Kleruskongregasjonen, Det pavelige råd «Cor Unum» og Det pavelige råd for pastoral omsorg for migranter og reisende. Han var pavens spesialutsending til den femte filippinske nasjonale Eukaristiske kongress i Manila i januar 1997. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997.

Den 12. september 2000 fikk han Presidentens medalje ved St. John's University i New York og St. Thomas More Award for «fremragende moralsk lederskap» av St. John's University School of Law og Alumni Association. Den 1. september 2000 ble han valgt til formann for The Papal Foundation, en amerikansk stiftelse som støtter Den hellige Stols sosiale arbeid. I november 2001 ble han valgt til formann for den amerikanske bispekonferansens komité for «pro-life»-aktiviteter.

Han gikk den 15. juli 2003 av som erkebiskop av Philadelphia, én måned etter sin 80-årsdag. Han var apostolisk administrator av Philadelphia fra 15. juli til 7. oktober 2003, da Justin Rigali (kardinal fra 21. oktober) overtok embetet.

Død: Han døde den 31. januar 2012 i sin privatbolig i Philadelphia, 88 år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, vatican.na, archdiocese-phl.org, insidethevatican.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2003-11-28 12:20

av Webmaster publisert 28.11.2003, sist endret 06.02.2012 - 00:12