BIFFI Giacomo (1928–2015)

null

Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av Bologna (1984–2003).

Født: Giacomo Biffi ble født onsdag den 13. juni 1928 i Milano (erkebispedømmet Milano) i Italia. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Milano.

Prest: Han ble presteviet den 23. desember 1950 i Milano av byens erkebiskop, den salige kardinal Alfredo Ildefonso Schuster (1929–1954), bare 22 år gammel. Han vendte tilbake til studiene for å avslutte med lisensiatgraden i teologi. Deretter underviste han ved erkebispedømmet Milanos seminar i Venegono (1951–1960) og tok i 1955 doktorgraden i teologi ved det teologiske fakultetet i Venegono med doktorarbeidet "La colpa e la libertà nell'odierna condizione umana". Han ga ut en rekke velrenommerte bøker om teologi, katekese og meditasjon.

Deretter utførte han pastoralt arbeid i erkebispedømmet Milano og var sogneprest i Ss. Martiri Anauniani i Legnano (1960–1969), et tett befolket arbeidersogn, og i Sant'Andrea i Milano (1969–1975). Der opprettet han det første menighetsrådet. Han var bispedømmevikar for kultur fra 1974. Den 19. februar 1975 ble han utnevnt til teolog-kannik ved domkapittelet i Milano. Han ble utnevnt til direktør for "Istituto Lombardo di Pastorale" i 1975. Han var ansvarlig for erkebispedømmedømmets kommisjon for den ambrosianske ritus.

Biskop: Han ble den 7. desember 1975 utnevnt til titularbiskop av Fidene og hjelpebiskop av Milano av pave Paul VI (1963–1978). Han ble konsekrert den 11. januar 1976 i kirken Sant'Andrea i Milano av kardinal Giovanni Colombo, erkebiskop av Milano. Fra 1976 var han medlem av den italienske bispekonferansens kommisjon for troslæren, katekesen og kulturen, og han var sekretær for den samme kommisjonen mellom 1979 og 1982. Fra 1982 var han medlem av bispekonferansens kommisjon for liturgien. I Milano var han også involvert i reformen av den ambrosianske ritus, og han grunnla og ledet Det lombardiske pastoralinstituttet.

Han ble den 19. april 1984 utnevnt til erkebiskop av Bologna av pave Johannes Paul II etter erkebiskop Enrico Manfreddinis plutselige død. Han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 1. juni 1984. Han ble den hellige Petronius' 110. etterfølger og den 118. overhyrden for Kirken i Bologna. Han ble valgt til president for bispekonferansen for Emilia Romagna den 7. juli 1984.

Kardinal: Han ble den 25. mai 1985 kreert til kardinalprest av Ss. Giovanni Evangelista e Petronio av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Troslærekongregasjonen, Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, Kleruskongregasjonen, Kongregasjonen for katolsk utdannelse og Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide).

Han holdt fasteretten i Vatikanet i 1989. Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990. Han var pavens spesialutsending til den 32. italienske nasjonale Eukaristiske kongress i Siena våren 1994.

Den 13. juni 2003 fylte han 75 år og leverte da i henhold til kirkeretten inn sin avskjedssøknad til paven. Den 16. desember 2003 innvilget paven søknaden og utnevnte Carlo Caffarra til hans etterfølger som erkebiskop av Bologna. Han fylte åtti år den 13. juni 2008 og mistet dermed retten til å delta i det neste pavevalget.

Død: Kardinal Biffi døde natt til lørdag 11. juli 2015 på et sykehus i Bologna, 87 år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, bologna.chiesacattolica.it, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. januar2009

av Webmaster publisert 25.01.2009, sist endret 11.07.2015 - 19:01