BLÁZQUEZ PÉREZ Ricardo (1942– )

Kardinalprest, erkebiskop av Valladolid i Spania (2010– ), president for den spanske bispekonferansen (2005–08; 2014– ).

Født: Ricardo Blázquez Pérez ble født den 13. april 1942 i Villanueva del Campillo i provinsen og bispedømmet Ávila i regionen Castilla y León i Spania. Han gjennomførte sine humanistiske studier på gutteseminaret i Ávila i Arenas de San Pedro (1955-60) og gjennomførte sine kirkelige studier på presteseminaret i Ávila (1960–67).

Prest: Han ble presteviet den 18. februar 1967 av Santos Moro Briz (1888–1980), biskop av Ávila (1935–68). Deretter tok han doktorgrad i teologi på Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma (1967–72). Etter å ha fullført sine studier i Roma, studerte han ved noen tyske universiteter. Deretter vendte han tilbake til sitt hjembispedømme Ávila, hvor han ble sekretær for Instituto Teológico Abulense (1972–76). I 1974 begynte han å undervise ved Det pavelige universitetet i Salamanca, hvor han frem til 1988 var professor ved Det teologiske fakultet og dekanus for fakultetet (1978–81). Han storkansler for Universidad del episcopado español (2000–05).

Biskop: Han ble den 8. april 1988 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978–2005) til titularbiskop av Germa in Galatia og hjelpebiskop i Santiago de Compostela. Han ble bispeviet den 29. mai 1988 av erkebiskop Antonio María Rouco Varela av Santiago de Compostela, senere kardinal og erkebiskop av Madrid (1994–2014), assistert av kardinal Ángel Suquía Goicoechea (1916–2006), erkebiskop av Madrid (1983–94), og erkebiskop Mario Tagliaferri (1927–99), titularerkebiskop av Formiae og apostolisk nuntius i Spania (1985–95).

Han ble den 26. mai 1992 utnevnt av pave Johannes Paul til biskop av Palencia etter Nicolás Castellanos. Han var medlem av bispekommisjonene for Troslæren (1988–93) og Liturgien (1990–93), og han var president for bispekommisjonene for Troslæren (1993–2002) og for interkonfesjonelle relasjoner (2002–05).

Han ble den 8. september 1995 utnevnt av paven til biskop av Bilbao etter Luis María de Larrea Legarreta. Han var storkansler for Det pavelige universitetet i Salamanca (2000–04). Han ble den 8. mars 2005 valgt til president for den spanske bispekonferansen (La Conferencia Episcopal Española) etter Antonio María Rouco Varela, et verv han hadde til mars 2008, da han ble valgt til konferansens visepresident etter Antonio Cañizares.

Han ble den 13. mars 2010 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005–13) til metropolitterkebiskop av Valladolid etter Braulio Rodríguez Plaza. Han ble den fjortende metropolitterkebiskop og den førtiende biskop av Valladolid, og han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 17. april 2010.

Han ble utnevnt av Den hellige stol til leder av den apostoliske visitasen av bevegelsen Regnum Christi, som ble koordinert av kardinal Velasio de Paolis. Han gikk av som visepresident for bispekonferansen den 1. mars 2011 under deres 97. plenarforsamling. Han representerte bispekonferansen på den trettende ordinære bispesynoden i Vatikanet i oktober 2012.

Den 12. mars 2014 ble han valgt til president for bispekonferansen under deres 103. plenarforsamling etter Antonio María Rouco Varela. Den 29. mars 2014 ble han utnevnt av pave Frans til medlem av Ordenskongregasjonen (offisielt: Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv). Den 14. mars 2017 ble han gjenvalgt som president for bispekonferansen for en ny treårsperiode.

Kardinal: Den 4. januar 2015 kunngjorde pave Frans at erkebiskop Ricardo Blázquez Pérez ville bli kreert til kardinal i et høytidelig konsistorium i Vatikanet den 14. februar 2015. Han sto som nummer tolv på listen. Hans titularkirke er Santa Maria in Vallicella. Hans utnevnelse var uventet, for observatører hadde regnet med at enten erkebiskopen av Madrid eller erkebiskopen av Toledo, det tradisjonelle spanske primassetet, ville få den røde hatten. Den 8. juli 2019 utnevnte pave Frans ham til medlem av Ordenskongregasjonen (Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv).

Neste konklave: Han fylte åtti år den 13. april 2022 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Kilder: es.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, archivalladolid.org, Miranda, Kathpress 5.1.2015 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. januar 2014 - Oppdatert: 15. mars 2017

av Per Einar Odden publisert 05.01.2015, sist endret 13.04.2022 - 13:41